17 Haziran 2019 Pazartesi 12:42:16
» Mahmut ESEN: VAATLER, RASYONEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mahmut ESEN: VAATLER, RASYONEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut ESEN:  VAATLER,  RASYONEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Siyaset - 27 Mayıs 2018, Pazar 18:16:49
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

3.600 EK GÖSTERGE VERİLMESİNE YÖNELİK  VAATLERİN NESNEL OLARAK İRDELENMESİ

 

ve

 

RASYONEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

                                                                                                                                                                                                       

Özeti: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın kapsamını genişlettiği, emeklileri ile birlikte 5 milyon kamu görevlisi ve ailerini ilgilendiren, halen 1. derece kadroda bulunan  genel md.yrd/daire başkanı/mühendis/doktor/denetim elemanı vb. kamu görevlilerine verilmekte olan  3.600 ek göstergenin; öğretmen/polis/hemşire/din hizmetleri görevlileri ve bazı yöneticilere de  verilmesine yönelik vaatlerin niteliği ve niceliğinin nesnel olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Yapılabilecek değişiklikler konusunda  önemli uyarılar ve rasyonel çözüm önerilerine yer verilmiştir.

                                                                                        

 

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin; seçim kampanyaları sırasında yurt sathında yaptıkları miting ve seçim gezilerinde, seçildikleri/iktidara geldikleri takdirde yapacakları hizmetleri, izleyecekleri politikayı halkımıza açıkladıkları; bu bağlamda özellikle ekonomik yönden sıkıntı çeken dar dar gelirli halk kesimlerinin sıkıntılarının giderileceğine, rahat nefes almalarının sağlayacaklarına yönelik yoğun/bir dizi vaatlerde bulundukları görülmektedir.

 

Seçimler öncesinde bu tür vaatlerde bulunulmasının demokrasi bir gereği olduğu, bundan kaçınılamayacağı açıktır.

 

Ancak açıklanan vaatlerde bütçe olanakları sıra; konuya ilişkin genel dengelerin de gözetilmiş olması; vaatlerin son anda akla gelen sıradan/gerçekleşme olanağı bulunmayan vaatler olmaması, bu bağlamda vaatlerin hesap/kitaba  dayalı olması gerektiği açıktır.

 

Bu hususlara uyulması halinde  verilen sözlere daha fazla güven/inanç duyulacağı ve kamuoyunda daha kolay kabul göreceği bellidir.

 

Verilen sözler arasında kamu personeli ve emeklilerinin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin vaatlerin özel bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu vaatler arasında bulunan ilk olarak CHP'nin gösterdiği Cumhurbaşkanı  adayı Muharem İnce'nin açıkladığı, daha sonra Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın kapsamını daha genişlettiği bazı kamu personeline 3.600 ek gösterge verileceği vaatleri kamuoyunda özel bir ilgiye yol açmıştır. Zira konu 2.838.824  çalışan 2.092.755 emeklisi ile birlikte toplam 4.931.579 kadrolu kamu personelini ve ailelerini yakından ilgilendirmektedir.

 

Kamu personeli ve emeklilerin (istisnalar dışında ) ekonomik durumlarının iyi olmadığı, aylıklarının yüksek enflasyon karşısında her geçen  yıl eridiği; buna karşın aylıkların belirlenmesinde önemli unsurlardan olan ek gösterge rakamlarında 1994 yılından,  zam ve tazminatlara ilişkin cetvellerde ise 2006 yılından itibaren kamu personelinin tümüne yönelik kayda değer bir iyileştirme/değişiklik yapılmamış olduğu bilinmektedir.

 

2017 yılı itibarıyla kamu idarelerinde istihdam edilen kadrolu (memur statüsünde) toplam 2.838.824 kamu personeli istihdam edilmektedir. 3.600 ek gösterge verilmesine yönelik vaatler ise kamu personelinin tümünü kapsamamaktadır. Vaatler sırasında ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarından kuşku bulunmayan  kamu personelinin büyük bölümünün (%51) mali haklarının  gözardı edildiği anlaşılmaktadır. Bu suretle böyle bir sonuç arzu edilmemiş olsa dahi kamu personeli ikiye bölünmüş olmaktadır.

 

 

Kamu personelinin sadece %49'unu oluşturan (904.679) öğretmen, (264.879)    emniyet mensubu, (117.577) hemşire, (98.605) din hizmetleri görevlisi ve (nitelik ve nicelikleri belirtilmemiş olan) diğer idarecilerin ek göstergelerinin  3.600 yükseltilmesine ilişkin söz verilmiştir.

 

Bu ek gösterge vaadinin  1.derece kadroda bulunan yüksek öğrenim yapmış görevlilere özgü olduğu/olması gerektiği düşünülmektedir.

 

Bununla birlikte hemşireler ve din hizmetlerinin görevlilerinin mevcut ek göstergeleri, öğrenim durumlarına göre,  (2.200  ve 3.000 şeklinde) farklılık göstermektedir. Halen 2.200 ek gösterge alanların vaat kapsamında olup/olmadığı belli değildir. Vaat kapsamı içinde değerlendirilmesi halinde ise aynı hizmet sınıfında bulunan görevliler arasında genel dengeyi/çalışma barışını bozucu, eşitliği aykırı, adaletsiz bir durum   olacaktır.

 

Ek gösterge artışı ile birinci derece kadroda görev yapan öğretmen ve polis memurlarının aylıklarında   sadece 46 TL  (net), emekli olanların aylıklarında ise toplam   25 hizmet yılı üzerinden,   [( 48,80 +464) x 1.04 = 513,89 TL ] 513,89 TL net  artış  olacaktır.

 

Öğretmen ve polis memurlarına vaat edilen ek gösterge artışı ile sağlanabilecek iyileştirmenin yetersiz kaldığı açıktır.  Öğretmen, polis memurları, hemşiler ve din hizmeti görevlilerinin mali haklarında anlamlı bir iyileştirme yapılması gerektiğine kuşku yoktur.

 

Ancak yukarıda da değinildiği üzere; kamu personelinin geneli, hatta aynı hizmet sınıfında görev yapanlar arasında dahi olması/korunması gereken dengeler göz ardı edilmemektedir.

 

Zira  vaatlerin gerçekleşmesi halinde genel müdür yardımcısı/ bakanlık 1.hukuk müşaviri/ /daire başkanı  vb. üst yönetim faaliyetlerinde bulunanlar ile öğretmenler/polis memurları/hemşireler/din hizmetleri görevlileri aynı ek göstergeden aylık alır hale gelecektir.

 

Kadro ünvanları ve hiyerarşik yapının özel bir önemi olan EGM de bile,  daire başkanları ve 1.sınıf emniyet müdürleri ile polis memurları da aynı ek gösterge üzerinden  aylık alacaklardır.

 

Eğer 1.sınıf emniyet md. dışında kalan rütbelilere yönelik ayrı bir düzenleme yapılmaz ise polis memurları emniyet md./amirleri rütbesinde olanlardan daha fazla ek gösterge almış olacaklardır.

 

Sağlık hizmetleri sınıfında uzman doktorlar ile hemşireler; Diyanet Başkanlığında İlahiyat Fakültesi mezunu ile önlisans din eğitim almış olanlar arasında ek gösterge yönünden  fark kalmayacaktır.

 

Bu yüzden kamu personelinin mali haklarının iyileştirilmesi yönelik vaat ve çalışmaların personelin tümünü kapsayacak şekilde, hizmetin özelliği nedeniyle konulmuş genel dengeleride gözeterek yapılmasında yarar vardır. Bu amaçla iki ayrı yol/yöntem izlemenin  olanaklı olduğu düşünülmektedir.

 

Bu çözüm önerileri özet halinde aşağıya çıkarılmıştır.

 

1-Yukarıdaki hesaplarda da görüleceği üzere 3.600 ek göstergenin çalışan kamu personeline getirisi sembolik nitelikte kalmaktadır. Ek gösterge artışının özellikle emekli aylıklarında artışlara yol açtığı bilinmekte ve gösterge artış vaadinin de bu nedenle yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu yüzden 2008 yılından önce göreve başlamış olan kamu personelinin emekli aylıklarında iyileştirme düşünülmekte ise 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 maddesindeki emeklilik tazminatı oranlarında bir miktar artış yapılması uygun olacaktır.

 

Örneğin emekli aylık bağlama oranlarında 60 puanlık bir artış yapılması halinde 25 yıllık hizmeti olan  kamu personelinin emekli aylığında  % 4 ek ödeme dahil 482,61 TL artış sağlanmış olacaktır.

 

Üstelik bu artış seyyanen (eşit olarak) yapılacağı için tüm kamu personelinin emekli aylıkları aynı miktar artırılmış olacaktır.

 

2-Ek gösterge rakamları üzerinde genel bir değişiklik yapılması/ vaadde bulunulması olanaklıdır. Bu tür bir düzenlemeye de büyük bir ihtiyaç olduğuna bellidir.  Zira 657 sayılı DMK'na  ekli 1 ve II sayılı Cetvellerinde yer alan  ek gösterge rakamlarında   (sesi çıkan/sesini duyuran(kulisini yapan)/iktidara üzerinde etkili olan az sayıdaki kamu personeline ait olanlar hariç ) 1994 yılından beri kayda değer bir değişiklik yapılmamıştır.

 

                Bu amaçla (I )ve (II) Sayılı Cetvellerde yer alan ve 1. derece kadrolarda bulunanlar için belirlenmiş olan 2.200, 3.000, 3.600, 4.800,5.300, 5.800,6.400,7.000, 7,600 ek gösterge rakamları yerine,  ( 2200 yerine 3000, 3000 yerine 3.600, 3600 yerine 4.800 vb.olacak şekilde)  takip eden bir üst gösterge rakamları verileceğine ilişkin vaatde bulunulması yeterli olacaktır. Bu suretle yılların sorunu pratik olarak dengeli bir çözüme kavuşturulmuş olacaktır.

 

 

 Mahmut ESEN

 

E. Mülkiye Başmüfettişi...

 

 

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir