24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08:30
» 26/12/2018 İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI : Yargı Cumhuriyetin Onuru Olmalıdır...

26/12/2018 İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI : Yargı Cumhuriyetin Onuru Olmalıdır...

Burası Türkiye Talimatlar yeri buluyor... Fatih Portakal ise 27/12/2018 de RTÜK'ün cezaları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Portakal, "Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını" ifadelerini kullandı. Bunu yanında Arena programına 5 hafta yayın yasağı geldi... Ama bir kere yayınlandı. Ve herkes dünya o programı izledi yasaklar ile baskılar içinde olan bir medya ortamında seçimlere gidiyoruz... Karar sizlerin... Ya teslim olun ya bildiklerinizi bilmeyenlere aktarın! Yakında bizleri de tehdit edip susturma planları hazırlandığını unutmayın... Bu Halk susarsa onlar konuşur... Ve de Türk Halkı olmaz... Sandık şimdilik son çare... Son çareyi iyi kullanın... Bizlerin yani teslim olmayanları yanında durmayı yada kölelik için biat edenlerin yanında durun. Evet, halkımız, milletimiz kendin Türk olarak gören kişiler, kurtuluş sizin şimdilik bir oyununuzda. O nedenle karar sizlerin.. Tüm ulusumuza taraf tutmadan şu veya o parti demeden Rogg & Nok çalışanları olarak saygılar sunarız...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
26/12/2018 İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI : Yargı Cumhuriyetin Onuru Olmalıdır...
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Siyaset - 30 Mart 2019, Cumartesi 15:26:39
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Portakal’ın Fransa’da hükümeti protesto eden ‘Sarı Yelekler’ eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez durdurma, Fox TV’ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası uygulamıştı.

 

Konuyla alakalı resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fatih Portakal, “Sözlere başka anlamlar yükledikçe, Fox Haber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama… Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!” dedi.

 

 

FOX GENEL YAYIN YÖNETMENİ: İŞİMİZ HABERİ KORKMADAN VERMEK

 

RTÜK’ün Fox Haber’e yönelik cezasına ilişkin kanalın Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şentürk, “Biz haberciyiz… İşimiz haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, korkmadan vermek ve de sorgulamak, şimdiye kadar bunu yaptık bundan sonra da bunu yapacağız” dedi.

 

 

​​Fox Ana Haber Bülteni Suncusu Fatih Portakal, Fransa’da gerçekleşen ‘Sarı Yelekler’ eylemlerini yorumlayarak “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?” ifadelerini kullanmıştı.

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise, “Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir. Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur” diyerek Fatih Portakal’a tepki göstermişti.

26/12/2108 : Yargı Cumhuriyetin Onuru Olmalıdır

 

Tiyatro Sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV'de yayınlanan programdaki değerlendirmeleri üzerine, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar ve bu açıklama üzerine devam eden süreç, yargının kurucu unsuru konumunda bulunan savunma mesleğinin örgütlü gücü konumundaki İstanbul Barosu tarafından, son derecede kaygı ile karşılanmıştır.

 

Bu süreç, ülkemizde yargı alanında yaşanan bunalımı, giderek daha ağır boyutlara sürükleyen yeni bir örnektir. Sanatçılarımız hakkında tutuklama kararı verilmemiş olması, yaşadıklarımızın vahametini değiştiren bir gerçeklik değildir. Daha da önemlisi, tedbir niteliği taşıyan yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atılması da hukuki özü itibariyle, bu örnekte kabulü mümkün bulunmayan bir karardır.

 

Anayasanın 138. Maddesi ile Türk Ceza Yasasının 277 ve 288. Maddelerinin açık hükmü yürürlüğünü korurken, özellikle de Cumhurbaşkanı tarafından "yargıya talimat" niteliği taşıyan ifadelerle, "Pazar günü" soruşturma açılması ve ceza muhakemesinde örneği görülmeyen bir uygulama ile "mevcutlu" olarak sorguya götürülmesi, hukuk okuryazarlığının dahi kabul edemeyeceği uygulamalardır. Geldiğimiz hukuksuzluk noktası, yeni usul ihdasına yönelen bir garabet taşımıştır. Fiili olarak savcının kolluk marifetiyle "gözaltı" yapması anlamına gelen bu uygulama, özü itibariyle de "gözdağı"dır.

 

Yargıya saygı, bir devletin en temel amaçlarından birisidir. Tarihsel gelişim süreçlerinde, bu saygının yerleşip pekiştiği ülkelerin, gerçek anlamda hukuk devleti olabilme yeteneği kazandığı, yurttaşlarına güveni de bu yolla verebildiği zaman, iddiasını hak edebildiği bilinmektedir. O nedenle de "Yargı Cumhuriyetin onurudur" sözleri ile bu inanç giderek bir bilinç düzeyine taşınmıştır.

 

Hiç kuşku yok ki, yargının saygınlığını ilk koruması gerekenler de, ülkeyi yönetenlerdir. Erk sahibi olmanın verdiği gücü, öyle bir saygınlık uğruna sergilemek yerine, talimat vermek suretiyle kullanmak, sadece yasal ve anayasal hükümlerin ihlalini değil, ondan da ötede hukuk kavramını zedeleyen en temel unsura dönüşmektedir. Hukuk Güvenliği kavramında ifadesini bulan ve yurttaşların birey olarak sahip bulundukları temel hakların kullanımının tehdit altında olması anlamı taşıyan bu yaklaşım, ülkemizde yaşanmakta olan "hukuk bunalımının" en temel nedenidir.

 

Anayasa değişikliğinden sonra, yargı organlarının atamalarında çok etkin konumda bulunan yürütme gücünün yargıya dair değerlendirmeleri, daha bir önem taşıyan ve bu yönüyle de daha bir dikkat gerektiren yeni bir aşamadır. Ancak, özellikle de Anayasa değişikliklerinden sonra kullanılan dil ve üslup, anlatmaya çalıştığımız özeni taşımayan bir yaklaşım içerirken, devam eden yargılamaları da doğrudan etkileyen örneklerle birlikte büsbütün ağır sonuçlar doğurmaktadır.

 

İstanbul Barosu olarak açıkça ifade ederiz ki, yargı bağımsızlığının yitirildiği bir evrede, ne hukuk devletinden ne de demokratik devletten söz edilebilmesi olanağı kalır. Bu niteliklerin kaybolması, iktidarın sürdüğü evrede erk sahiplerini koruyor görünse de, uzun vadede en çok da onlar için tehdit oluşturur. Yakın siyasi geçmişimiz bu alandaki pek çok örnekle doludur.

 

Öte yandan, yargı bağımsızlığının sağlanmasında, sadece erk sahiplerinin dikkatine değil, ondan daha önemlisi yargı mensuplarının bu bağımsızlığı ve tarafsızlığı korumak uğrundaki dirençlerine de ihtiyaç vardır. Siyaset kurumunun kendi doğası içinde yapacağı tartışmalardan vazife çıkarmak yargı görevi yapanların meşguliyet alanı olmamalıdır. Tarihin geleceğe taşıdığı en saygın hukukçular, baskılara boyun eğenler değil, baskılar karşısında yargının onurunu koruyanlar olmuştur. İstanbul Barosu olarak, öteden bu yana yaptığımız bu türden çağrılara, henüz yanıt alamadığımızı tesbit etmekten üzüntü duyuyoruz.

 

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturmaları vesilesiyle gündeme gelmesi gereken bir başka kavram da, ifade özgürlüğüdür. Evrensel hukukun genel kabule ulaştırdığı, uluslararası sözleşmelerin demokratik ülkeler için koşul saydığı ifade özgürlüğünün bu denli kısıtlandığına, darbeler dönemi içinde tanık olmuştuk. Şimdi, üstelik de yargı eliyle, hukuksuzluğun meşrulaştırılması anlamına gelen yöntemlerle, aslında "suç" teşkil etmesi sözkonusu bile olmayan ve hakaret de içermeyen ifadelerden soruşturmalar açılarak, "burun sürtme cezası" verilmesi asla kabul edilemez. Toplumun tüm katmaları bilmelidir ki,  "kamuya mâl olmuş kişiler" ile ilgili yapılan eleştiriler, "şok edici" bir nitelik taşısa dahi, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hukuksal özlü bu genel kabule rağmen, üstelik bu gerçeği en iyi bilen yargı mensupları eliyle suç isnadı, hukukun yaralanması anlamına gelmektedir.

 

Türkiye'de yargı bir silah gibi kullanılarak, toplumun muhalif kesimlerinin sindirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle de hukuk devleti idealinden giderek uzaklaştığımız bir evreyi yaşamaktayız. Yurttaşlar nezdinde yargıyı bu konuma sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Giderek en çok da hukukun yitirileceği bir evreye doğru hızla yönelmekte olduğumuzu tesbit ederek, bir yandan erk sahiplerini yargıya saygıya davet ederken, diğer yandan da yargı mensuplarını bu türden baskılar karşısında direnmeye çağırıyoruz. Artık buna mecburuz. Ne pahasına olursa olsun, adalet mücadelemize devam edeceğiz.

 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=14047


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Adalet Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir