24 Ocak 2020 Cuma 21:33:45
» Yayın Prensipleri

Yayın Prensipleri

Paylas

Saygın Yazar ve Yazar adayları,

 

Önce Rogg & Nok Haber nedir, kimdir, hakkında bilgiler verelim…

 

Her ülkede çalışan basın yayında, görsel, işitsel kurumlarda çalışan veya çalışmayan bağımsız habercilerin kendi ülkelerinde faaliyet gösteren ve çıkar gözetmeksizin haber yaptıkları bir kurumdur…

Rogg & Nok açılımı: Remark Observation Gather Get And Narrate Observation Keep

Türkçe olarak genelde aşağıdaki gibi tanınırız…

Sgta & Agt açılımı: Sözleri, Gözlemleri Toplamak Almak ve Anlatmak Gözlemek Korumak

Amacı :

a) Söylenen tüm konuşulan sözleri dinlemek söylemlerle yapılan işlerin ne olduğunu bulmak arasındaki olguları tahlil ederek olacakları doru tahmin etmek…

b) Gözlem yapmak, gözlemci olmak, fikir ve düşünceleri gözleyerek doğru fikir veya yanlış, olumsuz fikirleri doğru bir şekilde kişilere ve kurumlara vermek, bu fikir ve düşünce bazında gelişmeleri takip etmek..

c) Toplamak, her türlü fikir ve düşünceleri toplamak arasındaki olumlu veya olumsuz olanları ayırıp önlem almak için her türlü çalışmalar yapmak, bunu sonunda bu çalışmaları izlemek, izlemleri ve olguları toparlayıp tarafsız olarak kişi ve kurumlara bildirmek…

d) Al, yukarıdaki tüm olumlu veya olumsuz fikirleri değişik ortamlardan alarak belli bir analizden geçirdikten sonra bunları almak ve yapılan veya yapılmayan olumlu veya olumsuz düşünceleri analiz edip doğruları bulmak….

Bunların yanında yapılacak başka işlemlerde vardır onlar

a) Anlat, genelde herkesin anlaya bileceği ölçülerde bunları kişi ve kumlara değiş yollardan anlatma ve algılama olanaklarını belirlemek ona göre olguları anlatmak..

b) Gözlem, evet gözlem çok mühim bir kondur gözlem yapmadan hiçbir konuda fikir beyan edilemez, gözlemi ne kadar iyi ve tarafsız yaparsanız o kadar sonuca yakın tahminleriniz olur, gözlemi taraflı bir biçimde yaptığınız zaman, taraflar arasındaki uçurumlar büyür ve çıkar için hiçbir gözlem yapılmamalıdır, işte alına bilgiler doğrultusunda tekrar gözlem yapılması gerekir…

c) Korumak, alına bilgileri ve bilgi veren kişi ve kurumları belli bir ölçüde yanınızda tutmak bilgi akışı için son derece önemlidir, devam eden bilgi akışında bilgi veren veya alanlar arasındaki koordinasyonu son derece bazen gizli tutmak ve ülkenin geleceği hakkındaki bilgi ve belgeleri ayırmak ve bunları ayıklamak etik bir kavram olarak bu işin koruma kısmını bizlere gösterir..

Şimdi sitemizde yazar olmak isteyen kişilerden katılma koşullarını belirtelim:

  1. Okur, yazar olmalı…
  2. Kendini ifade edecek kadar yazı yaza bilmeli…
  3. İfade ve fikir özgürlüğünden taviz vermemeli…
  4. Din, ırk, köken, konusunda yorum yaparken bile karşı taraftaki düşünce yapısına sahip olan kişinin onuruna, insanın fikrine,
  5. kısaca insana saygı duymalı…
  6. Küfür ederken bile saygılı küfürleri kullanmalı, sinirlendiği zaman yazı yazmalı ve sonra bu yazısını 3 defa ayrı saatlerde okumalı uygun görüyorsa yayımlamalı…
  7. Hatalarımdan özür dilediği kadar, yazdıklarının ve yayınladığı belgelerinin sonuna kadar arkasında durmalı…
  8. İnsan hak ve özgürlüklerinden asla ve asla taviz vermemeli…
  9. Korkmadan utanmadan fikirlerini ve düşüncelerini yazmalı…


Bizler Rogg & Nok Grubu olarak sizlere desteğimiz sürecektir…

 

Sitemiz, Anayasa’nın başlangıç hükümlerinde yer alan;

 

Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, ülkemizin Üniter devlet yapısını, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu Üniter devlet olarak olduğunu bilerek.

Üniter devlette, devlet bölünmez bir bütündür. Bu bütünlüğü korumak ve kollamak en başta yayın organlarını işidir, çünkü halk ile birebir bu organlar muhataptır, bunu yanında, Üniter devlette de “il” ve “ilçe” gibi idarî bölümler bulunabilir. Bunları yine denetleyen etik olarak davranması gereken organ yine yayın organlarıdır.

Ancak bunlar, basit idarî bölümlemelerdir. Basit bile görünse bunların yaptıkları önce bölgesel sonra yurt düzeyine yayılır bunu dikkatle takip etmek yine yayın organının görevleri arasındadır. Yetki verilen kişi ve bağlı kurumlar sadece idarî yetkileri vardır. Bu idari yetkileri nasıl kullandıkları ve amaçları iyi gözlenmelidir.

Bu organların Yasama ve yargı yetkileri yoktur.

Bunların hepsi aynı statüye ve ülkenin koyduğu yasalar ile bulunan yasal egemenliğe tâbidir.

Aynı anayasa ve aynı kanunlar, kısacası aynı hukuk kuralları bu yetkisi olan kişilere de uygulanır.

Yerel yönetimler iç işlerinde sosyal hayatı düzenleyen basit düzenlemelere gidebilir (trafik kuralları gibi) fakat bağımsız hukuki düzenlemeleri bu kişi ve bağlı kurumlar yapamaz.

Ülkeni ilkesiyle bölünmezliği esasının, bunlara karşı faaliyet gösterenleri tarafsız olarak açığa çıkarmak yine yayın kurumun an görevidir…

Yukarıda belirtilen olgu çerçevesinde yayın ilkeleri beraber gider…  

Ulu önde Atatürk bizlere emanet ettiği bu ülkede, sosyal ve demokratik yapıyı sarsanlar karşı yayıncı ve yayın verelerin sorumluluğu büyüktür,  ilke ve inkılâpları sosyal adalet çerçevesinde, yazar ve habercilerin koruması gerekir, lâiklik ilkesinin gereği olarak ayrım yapmadan ve de ayrım yapanları korumadan dini olguyu bile tarafsızca bir habercini koruması gerekir…

Bunun yanında Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı basın ve yayın organı olarak biliyoruz;

 

Topluca Türk ulusunun ve bu ulusu oluşturan tüm vatandaşlarının birlik içinin de,  gururlu olarak yayın yapmanın zor bir olgu olduğunu da  biliyoruz…

Ulusumuzun içinde bulunduğu sosyal politik ortamda istihbarat örgütlerine ve de yapılan psikolojik baskılara rağmen, halkımız Türk olduğunu bilerek sevinç ve kederlerde, ulusal varlığa karşı hak ve ödevlerde, unutulan olguları da anlatmak tarafsızca yorum yapmak yine ilkelerimizden biridir…

Hiçbir olgu gibi yayıncılıkta kolay bir iş değildir, külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğumuz, birbirinin hak ve hürriyetlerine, fikir ve düşünce özgürlüğüne  kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ulu önder Atatürk’ün  “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve prensibini yayın kurumu olarak benimsiyoruz…

Huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;” ilkeleri ile yine Anayasanın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümleri olan Türkiye Cumhuriyeti ibaresine saygı duyulmasını da yayın kurumu olarak sağlamak yine yayın ilkelerimizden en mühimidir…

Toplumun huzuru, ulusun  dayanışma ve özgür basın, adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk’ün bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti  mirasını koruyup o mirası daha özgür ve bağısız olarak geleceğimize bırakmak çabası içinde yayın yapıyoruz…

Bizim yayın organı olarak başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletinde yapılan olumlu veya olumsuz davranışları belgelemek ve halka sunmaktır.

Herkesin bildiği ilkeleri bizlerde yayıncı olarak benimsiyoruz, bunlar;

Türkiye Devleti, ülkesi ve ulusu bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Ulusal marşı İstiklal Marşıdır.

Başkenti Ankara’dır. Hükümlerine Bağlıdır

Sitemiz Doğru-Dürüst-Bağımsız-Özgür İlkeli Ve Tarafsız Haberden Yanadır.

Sitemiz Basın Yayın İlkelerine Uymaya Azami Gayret Gösterir.

Basın kanununu 12 maddesi uyarınca, alınan ve haber niteliği taşıyan hiçbir belge ve doküman yasal sahibinin izni alınmadan hiçbir kuruma suçlayıcı olarak veya suçu destekleyici bakımdan bilgi verilemez, yalnız bu bilgini kaynak gösterilmeden doğruluğu araştırılıp yazılı ve sözlü olarak halka duyurulur, belgenin nerden veya kimden gediği kurum açıklamak zorunda değildir…

Sitemizde Yayınlanan Makale, Yorum Ve Sizden Gelenler Bölümündeki Yazıların şahsi ve topluma karşı hakaret veya toplumu bölecek Üniter yapıyı sarsacak olgular hariç kanuna uygun yazılarda Kanuni Ve Şahsi Sorumluluğu Tamamen yazan kişilere ait olduğu kadar yarı yarıya sorumluluğu kabul eder, Sitemiz bu konuda (şahsi ve topluma karşı hakaret veya toplumu bölecek Üniter yapıyı sarsacak olgular hariç) herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Sitemizde Yayınlanan Haber, Makale, Yorum Ve Diğer Yazılar Tamamen Bizlere E-postalar Aracılığı İle Ulaştırılan Bilgilerden Oluştuğu var sayılsa da Rogg & Nok medya gurubu da sahada yaptığı araştırmalar yayınlanmaktadır, bu yayınları dışında Kanuni Ve Şahsi konuda şahsi ve topluma karşı hakaret veya toplumu bölecek Üniter yapıyı sarsacak olgular dâhil olmak şartıyla Sorumluluğu Tamamen gönderen kişilere ait olup, Sitemiz bu konuda herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Tüm harici linkler başka bir sayfada açılır. Sitemiz Bu link ve bahse konu yazı ve yorumlardan sorumlu değildir.

Sitemizde Haber, Yazı ve Yorumları yayınlananlar ile sitemiz kullanıcıları Bu Şartları kabul etmiş sayılır.

BASIN KANUNUKanun No: 5187 Kabul Tarihi: 9.6.2004
(Yayımlandığı Resmi Gazete: 24 Haziran 2004 - Sayı:25504) Amaç ve kapsam

 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.

 

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.

 

Tanımlar

 

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,

b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmasını,

c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını,

d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri,

ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı,

j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

İfade eder.

 

Basın özgürlüğü

 

MADDE 3. — Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.

 

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

 

Zorunlu bilgiler

 

MADDE 4. — Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

 

Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.

 

Sorumlu müdür

 

MADDE 5. — Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.

 

Sorumlu müdür olabilmek için;

 

a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

 

b) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,

 

c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,

 

d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

 

e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,

 

f) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak,

 

Gerekir.

 

Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.

 

Süreli yayın sahibi

 

MADDE 6. — Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.

 

Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

 

Beyanname verilmesi

 

MADDE 7. — Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.

 

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.

 

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.

 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi verilir.

 

Beyannamenin incelenmesi

 

MADDE 8. — Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.

 

Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.

 

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.

 

Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir.

 

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi

 

MADDE 9. — Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.

 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar.

 

Teslim yükümlülüğü

 

MADDE 10. — Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

 

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

 

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.

 

Cezai sorumluluk

 

MADDE 11. — Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.

 

Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.

 

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.

 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.

 

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.

 

Haber kaynağı

 

MADDE 12. — Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.

 

Hukukî sorumluluk

 

MADDE 13. — Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Düzeltme ve cevap

 

MADDE 14. — Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

 

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.

 

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün

baskılarda yayımlanır.

 

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.

 

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.

 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

 

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.

 

Zorunlu bilgileri göstermeme

 

MADDE 15. — 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

 

Durdurulan yayının yayımına devam etme

 

MADDE 16. — 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili birmilyar liradan onbeş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda beşmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

 

Teslim yükümlülüğüne uymama

 

MADDE 17. — 10 uncu maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması

 

MADDE 18. — Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.

 

Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur.

 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar verir.

 

Yargıyı etkileme

 

MADDE 19. — Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz.

 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.

 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme

 

MADDE 20. — Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

 

Kimliğin açıklanmaması

 

MADDE 21. — Süreli yayınlarda;

 

a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin,

 

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların,

 

c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının,

 

Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

 

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma

 

MADDE 22. — Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

 

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek ceza yarıya kadar artırılır.

 

Süreli yayınların dağıtımı

MADDE 23. — Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.

Yeniden yayım

MADDE 24. — Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

El koyma, dağıtım ve satış yasağı

MADDE 25. — Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.

Dava süreleri

MADDE 26. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört ay içinde açılması zorunludur.

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz.

Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada süre, bildirim tarihinden itibaren başlar.

Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez.

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü

MADDE 27. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki numaralı mahkemede görülür.

Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı

MADDE 28. — 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez.

Tebligat

MADDE 29. — Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 30. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür, beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirirler.

 

Yürürlük

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir