20 Haziran 2018 Çarşamba 08:14:20
» Mustafa ACER : MÜSLÜMAN TOPLUMLAR NEDEN GERİ KALDI?

Mustafa ACER : MÜSLÜMAN TOPLUMLAR NEDEN GERİ KALDI?

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mustafa ACER : MÜSLÜMAN TOPLUMLAR NEDEN GERİ KALDI?
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Türkiye - 02 Haziran 2018, Cumartesi 18:09:39
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

MÜSLÜMAN TOPLUMLAR NEDEN GERİ KALDI?                   Mustafa ACER                      

İslam’ın esası doğru insan olmaktır. Kuran; iyi insan nasıl olacaksa, onun yolunu anlatır ve Ayetleri ile insanlara örnekler getirerek iyi, doğru, dürüst insan nasıl olması gerektiğini anlatır.

 

Allah Kuran’ı okuyup anlaşılması ve Kuran’da verilen öğütlere, örneklere uyulması için göndermiştir.

 

Kuran sadece Hocalara gönderilmedi. Allah; insanlara Kuran tarafından bildirilen tebliği kendi aklı ve yorumu ile anlayıp uygulamasını emrediyor. Tebliğ etme görevi Hz. Muhammed Mustafa’ya verilmiştir. Bir başkasının bu konuda yetkisi ve görevi yoktur.

 

Herkes Kuran’ı okuyup anladığı şekilde açıklayabilir, fakat ona inanmak ve uymak insanın kendi şahsi iradesindedir. Hoca söyledi diye onu kabul etmek ve uygulamak zorunda değildir. Araştıracak ve Aklınızı kullanacaksınız, aklınıza uygun ise emredilenleri yapacaksınız veya yapmayacaksınız.

 

İmam-ı Azam Ebu Hanife; “Kuran ne bildirmiş ise onu ben anladığım şekilde yorumlarım, daha önceki yorumlar o günün şartlarına göre yapılmış olabilir, günümüz şartlarına uymuyorsa onu kabul etmek zorunda değilim” diyor. Her İnsan Kuran’da bildirilenleri kendi aklını kullanarak yorumlamak ve kendi hayatına uygulamak zorundadır.

 

Rehber Kuran’dır. Herkes kendi aklını kullanarak yorumunu yapmak durumundadır. Bir başkasının aklıyla hareket edemezsiniz. Herkes kendi yaptıklarından sorumlu olacaktır. Hiç kimse bir başkasının cezasını çekmeyecektir.

 

Müslüman Toplumlar; Kuran esaslarına uygun yaşamadıkları ve Din adamı olarak tanınan kişilerin İslamiyet dışı hurafelerle Kuran dışı bir Müslümanlık tanımladıkları için zamana uyum sağlayamamışlardır. İslamiyet Akıl ve Bilim yolunu emretmektedir. Kuran’da sayısız kereler “Akıl etmiyor musunuz?” diye uyarılmasına rağmen insanlar, kendi akıllarını kullanmayı düşünmüyorlar, ön yargılı din adamlarının hurafelerine inanıyorlar. İslamiyet esaslarına uymayan Müslüman Toplumlar; çağın gerisinde kalmış ve ilerleme imkanı bulamamıştır. Çağdaş uygarlığa erişmeyi engelleyen İslamiyet değil, İslamiyet’i Kuran esaslarına uygun olarak yaşamayı başaramayan topluluklardır.

 

Bu nedenle, İslam alimleri tarafından yapılan araştırmada; Dünya Milletlerinden 208 Ülke arasında, Kuran esaslarına uyum sıralamasında;

 

1 - İrlanda,

 

2 – Hollanda,

 

3 – Lüksenburg

 

…….

 

103 – Türkiye,

 

……

 

131 – Sudi Arabistan yer almaktadır. Bu durum da göstermektedir ki; kendisini Müslüman diye tanımlayan toplumlar, gerçek Kuran ideallerine uygun olarak yaşamamaktadır.

 

Müslüman toplumlarda; yanlış bilinen inançlar değişmedikçe, gelişme olmasını beklemek mümkün değildir.

 

 

1-      İSLAMIN ŞARTI KURAN DIR.

 

5. Maide Suresi 15. 16. Ayet “Allah’tan bir ışık ve apaçık bir Kur’an geldi size. O Kur’an’la Allah, rızasını gözetenleri barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak dosdoğru yola iletir.”

 

35. Fâtır Suresi 29, 30. Ayetler “Kur’an’ı anlayarak okuyanlar, okuyup anladıklarını uygulayanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak yoksullara yardım edenler, asla bitmeyen bir kazanç sahibi olurlar. Çünkü Allah, onlara verdiklerinin karşılığını tam verecek ve ek olarak lütfundan daha fazlasını da verecektir. Allah bağışlayandır, karşılığını mutlak verendir.”

 

 

İslam’ın şartlarının 5 olarak tanımlanması ve sınırlandırılması yanlıştır. İslam’ın şartı; Kuran esaslarına göre yaşamak, iyi insan olmaktır. Allah kendi akıl ve mantığınızla doğruyu bulmanızı emrediyor. Kelime-i şahadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Hac yapmak insanların kendi nefsini terbiye etmesi için yapması gereken ibadetlerdir.

 

Zekat vermek, ihtiyaç sahibine yardım etmek, doğru olmak, haksızlık yapmamak, yalan söylememek, başkası hakkında kötü düşünmemek, aklını kullanmak, bilgi sahibi olmak, çalışmak, haram yememek, haksız kazanç sağlamamak, adaletli ve vicdanlı olmak gibi iyilikler İnsanı Allah’a yaklaştıran davranışlardır.

 

İbadet yapıyor, nefsini terbiye edemiyor, kendini düzeltmiyorsan, Allah’ın senin ibadetine ihtiyacı yoktur.

 

 

2-      KURAN’DA AYRIMCILIK VE TARİKATLAR LANETLENMİŞTİR.

 

3. Alu İmran Suresi 105. Ayet “Kendilerine açık delil gönderdiğimiz, ayrılık çıkararak farklılık yaratanlar için büyük azap vardır.”

 

6. Enam Suresi 159. Ayet “İnançlarını ayrılığa düşürenlerden olmayın, ayrılığa düşenlerin işi Allah’a kalmıştır. Onların kendilerine ne yaptıkları bildirilecektir.”

 

 

İslamiyet’in esasında ne Mezhep, ne Tarikat, ne de Cemaat vardır. Tefrikalara ayrılmak İslami değildir.

 

Kuran’da ayrımcılık lanetlenmiştir. Peygamber zamanında farklı İslam yorumları mı vardı? İslam tektir ve rehber Kuran’dır. Herkes Kuran’ı kendisi okumalı ve aklını kullanarak inanmalıdır.

 

Bir önderin, din hocasının Müslümanlara liderlik etmesi Kuran’a göre uygun değildir.

 

Her Müslüman Kuran’ı kendisi okuyacak ve ondan öğüt alacak, aklını kullanarak karar verecektir. 

 

 

3-      BAŞÖRTÜSÜ İSLAMIN EMRİ DEĞİLDİR.

 

24. Nur Suresi 31. Ayet “Mümin kadınlara söyle; gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar. Örtüleri ile göğüslerini kapatsınlar. Ancak kendi kocaları, babası, kocasının babası, oğulları, kocasının oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, cariyeleri, erkekliği olmayan erkekler ve buluğa erişmemiş çocuklar müstesna. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler Allah’a tövbe edin ki saadete eresiniz.”

 

 

Allah Ayetlerini açık olarak göndermiştir. Farklı anlaşılır bir ifade kullanmamıştır. Ona rağmen nasıl oluyor da bu ayet saçın örtüleceği şeklinde anlaşılıyor?

 

Kuran’da saçın örtülmesi diye bir ifade yoktur. Kuranda tesettür; göğsün ve edep yerlerinin kapatılması şeklinde tarif edilmiştir. Yani Kuranın emri, edepli giyinmektir. Bunun dışında farklı anlaşılacak bir ifade bulunmamaktadır.

 

Allah saçın örtülmesini isteseydi bunu açık olarak ifade edemez miydi? Allah anlatmaktan aciz de siz onun yerine farklı yorumlar mı getiriyorsunuz?

 

İsteyen istediği gibi giyinir, buna hiç kimsenin müdahale hakkı yoktur. Fakat Başı örtmek İslam’ın şartıdır derseniz, bu yanlış olur.

 

Kim ki Allah’ın bildirmediği bir konuyu Allah’ın emridir derse, kendini Allah yerine koymuş olur ki bu da şirktir. En büyük günahtır.

 

 

4-      KURAN KADININ DÖVÜLMESİNİ İFADE ETMİYOR.

 

4.Nisa Suresi 34. Ayet “Erkekler kadınlarını koruyucudur. Allah beden olarak erkeği kadından güçlü yaratmıştır. Malların kullanma konusunda erkekler yetkili kılınmıştır. Kadınlar da erkeğine sadık olmalıdır. Allah onları sakladığı gibi onlarda kendilerini sakınırlar. Serkeşliklerini gördüğünüz eşlerinize önce nasihat edin, sonra yattıkları yerde yalnız bırakın, yine de yola gelmiyorsa bir müddet ayrılın. Uyumlu olan eşlerinizi incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah çok büyük ve her şeyi bilendir.”

 

 

Bu Ayette ‘darabe’ diye bir ifade geçmektedir. Burada kullanılan “darabe” kelimesi Arapçada “mahrum bırakmak, hasret bırakmak, uzaklaştırmak” anlamına kullanılmaktadır. Bazı din alimleri bu ifadeyi her ne kadar dövmek şeklinde yorumlasa da Arapça darabe ifadesinin farklı anlamlarda kullanılmasından kaynaklanan bir yanılgının olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kadının dövülmesi konusunda Kuran’ın bir ifadesi olmadığı halde, kadın dövme konusunda kendilerine Kuran’ı şahit göstermek, Erkek egemen bir toplumun önyargısından başka bir şey değildir. Bu Kuran’a yapılmış olan bir iftiradır.

 

 

5-       KURAN ANLAŞILIP UYGULANMAK İÇİN GÖNDERİLDİ

 

14. İbrahim Suresi 52. Ayet “Bu işte insanlara açık bir duyurudur. Bununla uyansınlar ve onuntek bir İlah olduğunu bilsinler. Aklı vicdanı temiz olanlar ondan öğüt alsınlar.”

 

16. Nahl Suresi 89. Ayet “(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.”

 

35. Fâtır Suresi 29, 30. Ayetler “Kur’an’ı anlayarak okuyanlar, okuyup anladıklarını uygulayanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak yoksullara yardım edenler, asla bitmeyen bir kazanç sahibi olurlar. Çünkü Allah, onlara verdiklerinin karşılığını tam verecek ve ek olarak lütfundan daha fazlasını da verecektir. Allah bağışlayandır, karşılığını mutlak verendir.”

 

 

Kuran her şeyi açık olarak anlatmıştır. Kuran; insanların iyi ve doğru olması için Ayetlerle (delillerle) öğüt vermektedir. İslamiyet’in esası, kötülüklerden arınmış iyi insan yaratmaktır.

 

Her Müslüman’ın Kuran’ı okuması ondan ilham alması gerekmektedir. İslamiyet’i yaşamanın en öncelikli şartı Kuran’ın emirlerine uymaktır. Kuran, Müslümanlar için bir rehberdir.

 

İslam’ın şartı Kuran’ın emirlerine uymaktır. İbadet etmek; Allah’a yakınlaşmak ve insanın kendi nefsini terbiye etmesi için yapması gereken uygulamalardır.

 

Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadet ederken kendi nefsimizi terbiye edemiyor, iyi insan olamıyorsak, yaptığımız ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.

 

 

6-      ARAP KÜLTÜRÜ İLE YETİŞMEK, İSLAMİYET DEĞİLDİR

 

12. Yusuf Suresi 1, 2. Ayet “Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana açıklayıcı kitabın ayetleridir. Biz onuArapça Kuran olarak indirdik ki siz onu anlayasınız.”

 

19. Meryem Suresi 97. Ayet “Biz Kuranı; inananları müjdeleyesin ve inkar edenleri de ikna edesin diye senin lisanında indirdik.”

 

14. İbrahim Suresi 4. Ayet “Ve gönderdiğimiz her Resulü, bulunduğu kavmin dili ile gönderdik ki onlara bildirsin. Sonra da Allah dilediğini delalette bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O öyle hakim ve azizdir.”

 

 

Kuran; Peygamberin bulunduğu toplum anlasın ve ondan ilham alsın diye, onların anlayacağı lisanda Arapça olarak indirilmiştir. Benzer şekilde İncil Aramice, Tevrat İbranice, Kuran Arapça indirilmiştir.

 

Kuran'dan feyz almak için Arapça okumak değil manasını bilerek ve Kuran’ın anlattığı şekilde yaşamak için gönderilmiştir. Allah Arapça biliyor da başka lisanda ibadet edilirse anlamayacak mı?

 

Eğer Kuran sadece Arapça bilenlerin kitabı olsa idi İslamiyet "cihan şumul" bir din olarak ifade edilebilir miydi?

 

Kuran manasını anlayarak okunduğu zaman bir anlam ifade eder. Bilmediğimiz bir lisanda, Arapça okumanın bize hiçbir faydası yoktur.

 

Türk toplumu Arapça lisanı anlamıyorsa, Arap harflerini öğrenmenin faydası olamaz. Arap harfleri öğrenmenin İslamiyet’le hiçbir ilgisi yoktur. Arapça harfleri öğretmek toplumu Araplaştırmak amacı ile yapılan bir kültürel etki metodudur.

 

 

7-      KURAN DOĞRUDAN İNSANA EMREDER. İSLAMİYETTE ARACI YOKTUR.

 

11. Hûd Suresi,1, 2. Ayetler “Ey insanlar! Bu Kur’an öyle bir Kitap’tır ki, her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen Allah’ın ayetlerini kolaylaştırdığı, sonra da ayrıntılı olarak açıkladığı bir Kitap’tır. Ki sizler, onu okuyup da Allah’tan başkasını ortaklar edinmeyesiniz diye indirmiştir.”

 

29. Ankebut Suresi 22. Ayet “Siz de aciz bırakacak değilsiniz, size de ne yerde, ne gökte Allah’tan başka ne bir veli, ne de bir nasir yoktur.”

 

74. Müddesir Suresi 11 Ayet “Beni, yarattığım kişi ile baş başa bırak.”

 

 

Allah ile kulu arasında aracı yoktur. Rehber Kurandır.

 

Her Müslüman Kuran’ı okuyup ondan ilham almalı, şeyh, şıh, hoca efendi, hanımefendi gibi sıfatlarla insanlarla Allah arasında bir elçi bulunması Allah tarafından yasaklanmıştır.

 

İslamiyet’te Cemaatçilik, Tarikatçılık ve ayrımcılık yoktur. Cemaat liderlerinin, kul olmak dışında Allah katında bir değeri ve önceliği yoktur. Allah katında değerli olan takvadır. Kişinin takvada değerli olduğunu da takdir edecek olan Allah tır.

 

İmam-ı Azam Ebu Hanife; “Sahabelerin fetvası bugünün şartlarına uymuyorsa, onu değerlendirecek benim. Kuran’ı ben de okuyorum ve benim de akılım var. Olayları günümüz şartlarına uygun olarak değerlendirmesini en iyi ben yapabilirim” diyor.

 

Bugünün şartlarına göre herkes, her olayı Kuran ışığında aklını kullanarak değerlendirme yeteneğine sahiptir.

 

 

8-      LAİKLİK İSLAMİYETİN ESASIDIR

 

109. Kafirun Suresi 1-6. Ayet “De ki; Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim Tanrıma tapmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

 

 

İslamiyet hoşgörü dinidir. Herkesin inancına saygı duymak İslamiyet’in esası, Laikliktir.

 

Laikliğin din düşmanlığı gibi gösterilmesi, İslamiyet inancına uymamaktadır.

 

İnsanların inançlarında serbest olduğu, isteyenin istediği inanca sahip olabileceği İslamiyet’in esasıdır.

 

Laikliği savunanları dinsizlikle suçlamak, İslami değildir. İslamiyet’i yaşayan herkesin, inançlara saygı duyması ve Laik bir düşünceye sahip olması zorunludur.

 

Laikliği dinsizlik olarak görenler ve inançlara saygı duymayanlar İslamiyet’e en büyük zararı vermektedir.

 

Önemli olan İslamiyet’in İnsanlara doğru tanıtılması ve Kuran esaslarına uygun olarak yaşamanın gerekli olduğunun bilinmesidir.

 

 

9-      İSLAMİYET’TE ZORLAMA. CİHAT YOKTUR

 

5. Maide Suresi 8 - 10. Ayet “Ey inananlar! Allah için adaleti yerine getirmede, adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, adaleti yerine getirmede örnek olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü / bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun. Allah’ı dinleyin.”

 

60. Mümtehine Suresi 8-9. Ayet “Allah size kötülük yapmayan ve yurtlarınızdan çıkarmaya uğraşmayanlara karşı adaletli davranmanızı ve onlara iyilik yapmanızı emreder. Allah, size kötülük yapan, yurtlarınızdan kovan veya kovulmaya destek olanlarla dost olmanızı men ediyor.  Onlarla dostluk kuranlar kendilerine yazık eden zalimlerdir.”

 

 

İslamiyet’te inancını zorla kabul ettirmek gibi bir müdahale kabul edilemez.

 

İslamiyet’in esası inançlara saygılı olmaktır. İnsanları zorlayarak İslamiyet’e davet etmek mümkün değildir.

 

Düşmanların size saldırması, yurdunuzdan çıkarmak istemesi ve düşmanca davranması halinde savaşmak zorunlu hale gelir. Masum insanlara saldırmak İslamiyet’in kabul edemeyeceği bir durumdur.

 

Hz. Muhammed İslamiyet’i yaymak için zor kullanmamıştır. Döneminin Devlet Başkanları, bilim adamları ve ileri gelenlerine mektup yazarak İslamiyet’e davet etmiştir. Ancak İslamiyet’i düşman görüp, saldırıda bulunan inkarcılara karşı mücadele etmiş ve savaşmıştır.

 

 

10-  KURAN’DA BÜYÜ VE KEHANET LANETLENMİŞTİR

 

5. Maide Suresi 3. Ayet “Fal oklarıyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır / kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.”

 

5. Maide Suresi 90. Ayet “Ey iman edenler! İçki, kumar; her türlü kolay kazanç amaçlı şans oyunu, putlar, kişileri temsil eden işaretler, semboller ve fal okları, gelecek hakkında kehanette bulunmak, tüm kehanet araç ve gereçleri şeytan işinden zarar veren şeylerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

 

 

Fal bakmak, gelecek hakkında kehanette bulunmak ve büyü yapmak doğru değildir. İslamiyet’e göre; Gelecek hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Geleceği ancak Allah bilir, gelecek hakkında kehanette bulunmak, Allah’ın takdirine müdahale etmektir. Bu tür davranışlar kabul edilemez.

 

Fal bakmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak Kuran’da yasaklanmıştır.

 

Allah inancı İslamiyet’in esasıdır. Ne istersek, Allah’tan istemeli ondan yardım dilemeliyiz.

 

Batıl inançlar ile hayatımızı ve geleceğimizi karartmayalım.

 

 

 

11-  KURAN İYİ İNSAN OLMAYI EMREDER

 

2. Bakara Suresi 189 Ayet “Yararlı olanı yapmak, lafı evirip çevirmek değildir. Yararlı olmak en iyiyi, en doğruyu yapmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için Allah’ı dinleyin, saygılı olun.”

 

19. Meryem Suresi 76. Ayet “Allah hidayet isteyene verir. Fakat Allah katında dünyada da ahrette de önemli olan salih amellerdir.”

 

 

İslamiyet’in esası İyi insan olmaktır.  İslamiyet’in amacı; Kötülükten arınmış, dayanışma içerisinde, yardımlaşmayı kendilerine prensip kabul etmiş bir insan topluluğu yaratmaktır.

 

İslamiyet’in iyi insan yaratma amacına erişebilmesi için, İnsanların Kuran’ı bildiği lisanda okuması, öğütleri öğrenmesi, onun emir ve yasaklarına uyması, aklını kullanarak doğruyu bulması gerekmektedir.

 

 

12-  KURAN AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA DÜŞÜNMEYİ EMREDER

 

17. İsrâ Suresi 89 Ayet “Yemin olsun! Biz bu Kur’an’da, insanların anlamaları için, her türlü örneği verdik / ayrıntılı bir biçimde açıkladık.”

 

39. Zümer Sûresi 9. Ayet “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?”

 

54. Kamer Suresi 21, 22. Ayet “Yemin olsun! Biz Kur’an’ı öğüt alınması için indirdik; o halde yok mu öğüt alıp düşünen?”

 

 

İslamiyet her konuda aklımızı kullanmayı emreder.

 

Dindar insanların aklını kullanmadığı, ibadetten başka bir şey yapmadığı algısı, İslamiyet’in yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır.

 

İbadet Allah ile kul arasında ve insanın kendi nefsini terbiye etmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

Dünya’da teknoloji gelişiyor ve bilimsel çalışmalarla önemli sonuçlar alınıyor. Gelişen teknolojilerden faydalanmak zorundayız. Buluşların Müslümanı, gavur icadı diye ayrımı söz konusu olamaz.

 

İslamiyet, akıl ve bilim ışığında insanlığa faydalı işler yapmayı emretmektedir. Bu anlayış benimsenmedikçe İslamiyet’e zarar veririz.

 

 

13-  YASAL FAİZ HAKSIZ KAZANÇ DEĞİLDİR

 

2.Bakara Suresi 275. Ayet “Riba (Haksız kazanç) sağlayan kimse, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Bu iş de onların ’Ticaret de aynı riba gibidir’ dedikleri yüzünden. HalbukiAllah ticareti helal kıldı, Ribayı (haksız kazancı) haram! Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendine bir öğüt gelir de ribadan vazgeçerse, artık geçmişi ona ve hakkında hüküm Allaha aittir. Her kim de döner yeniden riba yaparsa, işte onlar ashab-ı nardır. Hep orada kalacaklardır.”

 

 

Kuran’da haram olarak ifade edilen haksız kazançtır. Yasal faiz (riba) haksız kazanç değildir.

 

Günümüz şartlarında Paranızı Bankaya yatırmazsanız, yastık altında tutmanız gerekir ki, piyasa şartlarında enflasyon nedeniyle, paranız durduğu yerde değer kaybedecektir. Yasal faiz ile Bankada tutacağınız paranın enflasyon nedeniyle oluşacak değer kaybını bile karşılamayacağı bilinmektedir.

 

Kuran’ın ifade ettiği haksız kazanç; stokçuluk yapmak, piyasa fiyatının üzerinde satış yapmak, kumar oynamak, tefecilikle haksız kazanç sağlamak, hırsızlık, rüşvet almak gibi kazançlar olarak görülmelidir.

 

 

14-  ZİYARET YERLERİNDEN BEKLENTİLER PUTLAŞTIRMAKTIR.

 

7. Araf Suresi 3. Ayet “(Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!”

 

9. Tevbe Suresi 116. Ayet “Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.”

 

 

Ziyaret yerlerinden dilekte bulunmak, evliyalar, yatırlardan ümit beklemek şirktir.

 

Biz isteklerimizi Allah’a dualarımızla bildiririz. Tekke ve zaviyelerin ziyaret edilmesi ibret alınması amacıyla yapılması uygun olabilir. Fakat Allah’tan dileyeceğimiz duaları, bir evliya aracılığı ile istemenin İslamiyet’le ilgisi yoktur. “Evliyanın yüzü gözü hürmetine duanın kabul edilmesi” ifadesi uygun değildir.

 

Allah ile kul arasında aracı olmasını Kuran lanetlemiştir. Ne dileyeceksek doğrudan Allah’tan dilemeliyiz.

 

Ziyaret yerlerinden, yatırlardan, heykelden, ağaçtan dilekte bulunmak putlaştırmak şirktir. Ve büyük günahtır.

 

 

15-  TEMİZLİK İMANDANDIR

 

 24. Nur Suresi 61. Ayet ”Görme özürlüye, topala ve hastaya güçlük yoktur! Siz birbirinizin kardeşisiniz. Bu yüzdendir ki, engelliye yardım ediniz. Siz de kendi evlerinizde, babanızın, annenizin, kardeşinizin, amcanızın, halanızın, dayınızın, teyzenizin evlerinde, bakıcısı olduğunuz evlerde ve dostlarınızın evlerinde yemenizde bir sakınca yoktur. Beraberce yahut ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde, güzel, mutlu bir yaşam dileyerek, bereketlilik içinde, temiz olarak birbirinize selâm verin.”

 

9. TÖVBE Suresi 108. Ayet “Allah inançlarını pislikten temizlenenleri ve çok arınmak isteyenleri sever.”

 

 

Yaşantımızı ve Çevremizi temiz tutalım. İnançlı insan temiz giyinmek, temiz yemek, temiz ortamda yaşamak durumundadır. Müslüman insan temizlikte, titizlikte duyarlı olmalıdır.

 

Müslüman, günde 5 defa namaz kılmak için abdest alarak temizlik yapar. Çevresini temiz tutar ve insanlarla iyi ilişkiler kurar.

 

 

16-  YALAN, İFTİRA, KÖTÜ ZAN LANETLENMİŞTİR.

 

49. Hucurat Suresi 12. Ayet “Ey iman edenler, insanlar hakkında kötü zanda bulunmayın, bu size vebaldir. Şüphe de etmeyin, insanlar hakkında gıybet yapmayın. Kardeşinizin ölü etini yemeyi ister misiniz? Ne kadar tiksindirici? O halde Allah’a sığının, çünkü Allah her şeyi bilen, her şeyin sahibidir.”

 

57. Hadid Suresi 23 – 24. Ayet “Kaybettiklerinize üzülmeyiniz ve size verilenlere de güvenmeyiniz.Allah çok övünen, gururlananları sevmez. Onlar hem cimrilik eder, hem de halka üstünlük taslarlar. Her kim ki Allah yolunda harcamaktan kaçınırsa, bilsin ki Allah ganidir, hamitdir.”

 

 

İslamiyet’in amacı; iyi ahlaklı insan toplulukları yetiştirmektir. İnsanlar fert olarak doğru ve dürüst olursa, toplumun huzur içerisinde yaşamasını sağlayan bir ortam oluşturulması mümkün olur.

 

İslamiyet doğru insan olmayı, başkası hakkında kötü düşünmemeyi emreder. Art niyetli davranmak, insanlar hakkında dedikodu yapmak günahtır.

 

Yalan söylemek, olmayan şeyler hakkında iftira etmek, İslamiyet açısından uygun değildir.

 

 

17-  ALLAH’TAN BAŞKA TAKDİR EDECEK YOKTUR. PEYGAMBER ŞEFAATÇİ DEĞİLDİR

 

13. Ra’d Suresi 40. Ayet “Onlara yaptığımız vaadi sana göstersek de veya seni çekip alsak da, tebliğ etmek sana, hesap sormak bizedir.”

 

46. Ahkaf Suresi 9 Ayet “De ki: ‘Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahy edilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.” 

 

 

İnsanlara akıl ve irade verilmiştir. Herkes yaptıklarından sorumludur.

 

İslamiyet Hz. Muhammed tarafından insanlığa tebliğ edilmiş, insanların Kuran emir ve yasaklarına uymasını istemiştir. O halde Müslüman’ım diyen herkes, Kuran’ı okuyarak anlamalı ona uymalıdır. Kuran’ın ne anlattığını Hocadan, Şeyhden, Şıhdan öğrenmek onların yorumlarına göre hareket etmek İslami değildir.

 

Kuran; Herkesin aklını kullanmasını ve kendi iradesi ile hareket etmesini emreder.

 

İnsanların yaptıklarından sorumlu olması için Kuran’ı bilmesi ve kendi iradesini kullanarak hareket etmesi gerekmektedir. Kuran’ı manasını bilerek okumazsanız nasıl İslamiyet’e uygun davranıp davranmadığınızı değerlendirebileceksiniz? Ve kendi akıl ve iradenizi neye göre kullanabileceksiniz?

 

 

18-  İSLAM SEVGİ DİNİDİR

 

2. Bakara Suresi 189 Ayet “Yararlı olanı yapmak, lafı evirip çevirmek değildir. Yararlı olmak en iyiyi, en doğruyu yapmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için Allah’ı dinleyin, saygılı olun.”

 

12. Yusuf Seresi 111 Ayet “Bu Kur’an, uydurma bir söz değildir. Aksine bu Kur’an, kendisinden önce gelen Tevrat, Zebur, İncil ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici, sevgi ve şefkat pınarı olan ilahi bir Kitaptır.”

 

 

İslamiyet iyilik yapmayı, insanlar arasında iyi ilişkiler kurmayı, sevgiyle yaklaşmayı emrediyor.

 

İslamiyet’te; Size düşmanlık etmeyen, kötülükte bulunmayan insanlara karşı kötü düşünmek yasaklanmıştır.

 

Kin ve düşmanlık İslami bir duygu değil, hoş karşılanmayan bir davranıştır.

 

 

19-  TAKI, RESİM VE HEYKEL YASAKLAYAN AYET YOK

 

37. Saffat Suresi 95-96 Ayet “A! Siz kendi yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? Sizi ve sizin taptıklarınızı Allah yarattı. “

 

 

Uğur objeleri olarak, hiçbir cisim kullanılamaz. Allah’ın yarattığı bir cisimden fayda beklemek batıl bir inançtır.

 

Herhangi bir objenin tanrılaştırılamayacağını bilen bir inanç sisteminde, bu tür objelerin tanrılaştırılması mümkün değildir.

 

İnsan tarafından yapılan resim, heykel ve cisimlerin sanat amaçlı yapılması İslami olarak yasaklanması mümkün değildir. Bu tür sanat yapıları, ancak inanç zafiyeti olan kişiler ve toplumlar tarafından yasaklanabilir. Kendi inanç sistemine güvenen insanların, sanat eserlerinin tanrılaştırılabileceği konusundaki kaygıları yersizdir.

 

 

20-  İSLAM’DA RECİM CEZASI YOK

 

17. İsra Suresi 31 Ayet “Yokluk nedeniyle evlatlarınızı öldürmeyin. Onların rızkını verecek olan biziz. Onları öldürmek haksız bir cinayettir.”

 

17. İsra Suresi 33 Ayet “Allah insan öldürmeyi yasaklamıştır. Her kim ki haksız yere öldürülürse, onun velisi de hakkını arar. O da intikam almakta haddi aşmasın.” 

 

 

Allah; insan öldürmenin cinayet olduğunu anlatmaktadır. Hangi suç işlenirse işlensin, Mahkemeler, Devlet hukuku içerisinde cezasını vermelidir. Onun dışında şeriat hukuku diye tanımlanan bir ceza sistemi tanımlanmamıştır. Kısas diye bir ceza sisteminin adil olduğunu söylemek mümkün değildir.

 

Önemli olan suç işlemeyi önleyici caydırıcı cezalar uygulamak olmalıdır. Sonuçta Allah’ın adaletinin daha önemli olduğunun bilinmesi esastır.

 

İslamiyet haddi aşmamayı emrediyor. Bu da mahkemelerin adil kararları ile mümkün olacaktır..

 

 

21-  KADININ ÇALIŞMASINA ENGEL BİR AYET YOK

 

2. Bakara Suresi 286. Ayet “Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır / kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir / kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.”

 

 

Para kazanmak için çalışmak dünyalığı istemektir. Aynı zamanda, para kazanmak, âhiret için çalışmaktır. Sonunda dünya ve ahiret ikisi beraber olmaktadır. Fakat ahiret dünya için gaye olarak kullanılmaktadır.

 

Bu şartlar Kadın ve Erkek için aynı değerdedir. Kadınlar bu çabadan ayrı düşünmek mümkün değildir.

 

Çalışmayı gaye edinmek, âhireti istemek Allah’ı istemek demektir. Parayı kazanmak için çalışmak ise dünyalığı istemektir.

 

 

22-  KABE DIŞINDA KUTSAL MEKAN YOK

 

2. Bakara suresi 125. Ayet “Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah'ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir Salat yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle söylemiştik; "Tavaf edenler, Allah’a kulluk edenler, rükû-secde edenler için evimi temiz tutun!"

 

 

Allah’ın evi tektir ve orası da kutsal mekan olarak Kabe dir. Korunması gereken ve ibadet için kutsal mekan olarak bilinen Kabe, Müslümanların ibadet amacıyla yöneldiği kıbledir.

 

Camilerin Allah’ın evi olarak tanımlanması doğru değildir. Cami; Müslümanların toplanma yeri, bir biri ile tanışma, dayanışma yeri olarak tanımlanmaktadır.  İbadet sadece camide yapılmaz. İbadet; her yerde, her zaman, bir hoca önderliği olmadan, Allah ile kulu arasında yapılabilecek bir faaliyettir.

 

 

23-  KURAN AYETLERİ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLANMASI YASAKLANMIŞTIR

 

38. Sad Suresi 29. Ayet "Sana bu mübarek Kitap'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik."

 

10. Yunus Suresi 107. Ayet “Allah size bir keder verecek olursa, Allah’tan başka onu açacak yoktur. Allah bir hayır verirse onu döndürecek de yoktur. Allah kullarından dilediğine dilediği şeyi nasib eder. O öyle gafur öyle rahimdir.”

 

 

Kuran üzerinden kazanç sağlanmak amacıyla gönderilmemiştir.

 

Her Müslüman Kuran’ı kendisi okuyup, anlamalı ve emirlerine uymalıdır. Müslüman, bir aracı olmadan, Kuran’dan aldığı ilham ile hayatına düzen vermelidir.

 

 

24-  DİN DÜŞMANLARINDAN DOST OLMAZ

 

3. Alu İmran Suresi 118. Ayet “Ey iman edenler! Yabancılardan dost tutmayın! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Onlar sizin kötülüğünüzü isterler. Görmüyor musun kinleri ağızlarından taşmakta? Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür! İşte size ayetleri açıkça bildiriyoruz ki siz de akıl edesiniz.”

 

5. Maide Suresi 51. Ayet “Ey iman edenler’ Yahudiler ve Hıristiyanları dost tutmayın. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak ki onlardan sayılır. Allah zulmedenleri doğru yola getirmez.”

 

 

İslamiyet dostluk ve iyilik dinidir. Müslüman olmayanlarla ilişki kurmak yasaklanmış değildir. Kuran’da ifade edilen, yabancılara güvenerek onlarla dostluk kurmanın doğru olmayacağı anlatılmaktadır.

 

 

25-  GÖSTERİŞ İÇİN İBADET YAPANLAR LANETLENMİŞTİR

 

4. Nisa Suresi 142. Ayet “Her halde münafıklar Allaha hile yapmaya çalışırlar. Allah da hilelerini başına geçirir. Namaza üşenerek kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah’ı çok az hatırlarlar”

 

31. Lokman Suresi 18 Ayet “Büyüklük taslayarak insanları küçümseme, ortalarda böbürlenerek dolaşma. Allah, kendini beğenip övünenlerden hoşlanmaz.”

 

107. Maun Suresi 1-7. Ayet “Ahireti inkar edenleri görmüyor musun? Onlar yetime zarar verirler ve yoksula yardım etmezler. O ibadet edenler, ibadette inançlı değillerdir. Onlar ibadette gösteriş yaparlar ve muhtaçlara yardım etmekten kaçınırlar.

 

 

İbadet, kulun inanarak Allah’tan dilekte bulunması, dua etmesidir.

 

Dua, Allah’tan dilekte bulunmaktır. Allah’tan dilekte bulunabilmek için anladığımız lisanda dua etmemiz gerekir. Arapça bilmiyorsanız, dualarınızı Arapça olarak yapmanızın hiçbir faydası yoktur.

 

İbadet sırasında okuduğumuz Ayet ve duaların manasını bilmek zorundayız.

 

İbadet, Allah’ın lütfunu, inayetini dilemek amacıyla yapılan duadır. Bir başkasının takdiri veya eleştirisi olacak diye ibadet yapılması uygun değildir. 

 

İbadet, insanların kendi nefsini terbiye etmesi amacıyla yapılır. Allah’ın insanın ibadetine ihtiyacı yoktur.

 

 

26-  İSLAM ÇALIŞMAYI EMREDER.

 

2. Bakara Suresi 153. Ayet “Ey inananlar! Güçlükleri sabırla ve azimle ve çalışarak aşın. Allah, azimle çabalayan ve zorluklara göğüs gerenlerle beraberdir.

 

2. Bakara Suresi 155, 156. Ayet “Sizin korkuyla, açlıkla, mal, can ve gelir kaybıyla karşı karşıya gelmenize izin vereceğiz. İşte bütün bunların üstesinden gelebilmek için, içtenlikle göğüs gerenlere, çaba harcayanlara müjde ver. İşte böyleleri için, Rablerinden iyilik vardır.

 

94. İnşirâh Suresi 5, 6, 7, 8 Ayetler “Zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorluk ile kolaylık iç içedir. Öyleyse bir işi sonuçlandırınca, hemen bir başka işe giriş. Ve işlerin için uğraş verirken, yalnızca Rabbinden iste.”

 

 

Müslüman, kazancını doğru ve dürüst çalışarak elde etmek zorundadır. Başkasının hakkına tecavüz etmeden, insanlara saygı duyarak, dayanışma halinde, birlik ve beraberlik içinde çalışmak gerekmektedir.

 

Mustafa ACER

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir