24 Eylül 2018 Pazartesi 03:44:17
» Sigortası olmayan kadınlara müjde!

Sigortası olmayan kadınlara müjde!

Gürsel Tekin, "kadınların 18 yaşından sonra doğum yaptıkları tarih, emeklilikte SGK başlangıcı olması" talebiyle Meclis Başkanlığı'na vermiş olduğu kanun teklifi ve basın duyurusu...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Sigortası olmayan kadınlara müjde!
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Türkiye - 14 Eylül 2018, Cuma 13:03:40
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

Gürsel Tekin, kadınların 18 yaşından sonra doğum yaptıkları tarih, emeklilikte SGK başlangıcı olsun…

 

Gürsel Tekin, kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından faydalanabilmeleri ve kadınların ilk doğum yaptığı günün, 1 günlük sigortalı sayılmaları için kanun teklifi verdi.

 

Tekin, “bu teklifin yasalaşması halinde, kadınların doğum borçlanması sorunu çözülerek, milyonlarca kadınımız da ilk kez sigortalı olma hakkını elde edecekler”. Dedi.

 

Tekin yaptığı açıklamada, “adı doğum borçlanması olan bir kanunumuz var, fakat tüm doğum yapan kadınlar yararlanamıyor. Kadınlar SGK öncesi doğumları için de doğum borçlanmasını yapıp, eksik sigorta günlerini tamamlanmak istiyor”. Diyerek kanun teklifinin gerekçelerini şu şekilde açıkladı.

 

'ÖRNEKLERİ AVRUPA'DA VAR'

 

"Kadınların ilk doğum yaptığında, sanki çalışmış gibi sigorta priminin 1 günlük başlangıç olarak otomatik yapılması ve kadınların doğumunun SGK işe başlama sayılması ile kadınların doğum borçlanması sorunu çözülecek; çözülmekle de kalmayacak, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kadınlara çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanacak. Bu uygulama Avrupa ülkelerinde zaten var. Hatta Avrupa'da yaşayan Türk kadınları bu haktan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarından dolayı yararlanmaktadır. Almanya'da yaşayan bir Türk kadın Almanya'da doğum yaptığında 2014/27 sayılı genelge ile doğumunu ülkemizde işe başlama tarihi saydırmaktadır. Fakat Türkiye'de doğum yapan kadının maalesef böyle bir hakkı yoktur.

 

Kadınlar SGK öncesi dünyaya getirdiği çocukları içinde doğum borçlanmasından yararlansın,

 

Ülkemizde kadınlar ilk SGK sonrası 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl yani 2560 güne kadar doğum borçlanması yaparak emeklilikte eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Ancak SGK öncesi doğum yapan kadınların böyle bir hakkı maalesef yok. Adı doğum borçlanması fakat tüm kadınlar mevcut doğum borçlanmasından maalesef yararlanamıyor. Yapılması gereken SGK öncesinde doğum yapan kadınlarında doğum borçlanmasından yararlanması ayrıca borçlanılan gün kadar SGK başlangıç tarihi geriye çekilmesi gerekmektedir.

 

Türkiye ‘de Erkek nüfusun  %65' i istihdama katılırken bu oran kadın nüfusta  % 27,5 seviyesinde kalıyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda kadın nüfusun %70 i istihdamda yer alıyor. Kısaca ülkemizde istisnalar dışında genel olarak kadınlar erkeklerden daha az istihdam da yer alıyor. Eşler veya babası vefat edince aldıkları yetim maaşlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

 

18 yaşını dolduran kadınların yurtdışında geçen sürelerin tamamını veya diledikleri kısmını herhangi bir şart aranmaksızın sigortalılık süresi olarak borçlanabilirken, ülkemizde de kadınların bu haktan yararlanmalarını halinde, Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanmış olacaktır.”

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

       5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. 12.09.2018

       Gereğini saygılarımla arz ederim.

                              

 

                                                                                                                                               Gürsel Tekin

                                                                                                                                         İstanbul Milletvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanun çalışanlara belli süreleri borçlanma hakkı vermektedir. Kanunun kadın çalışanlara tanıdığı borçlanma haklarından biri ve en önemlisi doğum borçlanmasıdır. Ancak, kadınların doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için; önce SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı'na tabi olarak ilk sigorta başlangıçlarının bulunması ve doğumun da, SGK sonrası gerçekleşmesi şartı aranıyor.

 

Adı doğum borçlanması olan bu haktan ne yazık ki tüm doğum yapan kadınlarımız yararlanamıyor. Kadınlara doğum borçlanması hakkı tanınmış, eksik prim günlerini de 3 çocuğa kadar borçlanma imkânı tanınmıştı. Ancak, uygulamanın tüm kadınları kapsamaması nedeniyle yeni mağduriyet yaratmakta ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Türkiye ‘de Erkek nüfusun  %65' i istihdama katılırken bu oran kadın nüfusta  % 27,5 seviyesinde kalıyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda kadın nüfusun %70 i istihdamda yer alıyor. Kısaca ülkemizde istisnalar dışında genel olarak kadınlar erkeklerden daha az istihdam da yer alıyor. Eşler veya babası vefat edince aldıkları yetim maaşlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

 

Erkekler ise, askerlik borçlanmasını yaparken hiçbir şarta tabi bulunmamaktadır. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için ise mutlaka doğumdan önce sigortalı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kaç doğum olursa olsun borçlanma hakkından mahrum kalmaktadırlar.

 

Kadınların ilk doğum yaptıkları tarihin, sanki çalışmışlar gibi otomatik olarak 1 günlük sigortalı sayılmaları durumunda kadınların doğum borçlanması sorunu çözülerek, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kadınlara çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanmış olacak.

 

Bu uygulama Avrupa ülkelerinde vardır. Hatta Avrupa'da yaşayan Türk kadınları bu haktan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarından dolayı yararlanmaktadır. Almanya'da yaşayan bir Türk kadın Almanya'da doğum yaptığında 2014/27 sayılı genelge ile doğumunu ülkemizde işe başlama tarihi saydırmaktadır. Fakat Türkiye'de doğum yapan kadının maalesef böyle bir hakkı yoktur.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre, hamilelik, aynen; acil haller, trafik kazası, iş kazası ve meslek hastalığı ile 18 yaş altı çocukların sağlık yardımlarının karşılanmasında olduğu gibi istisnaî durumlar kapsamında kabul edilmektedir. Hamilelik istisnayı bir durum olduğuna göre doğum da bu istisnanın en önemli sonucudur.

 

18 yaşını dolduran kadınların yurtdışında geçen sürelerin tamamını veya diledikleri kısmını herhangi bir şart aranmaksızın sigortalılık süresi olarak borçlanabilirken, ülkemizde de kadınların bu haktan yararlanmalarını sağlamak sorunun çözümünde büyük önem arz etmektedir.

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’ inci maddesine geçici bir madde eklenerek;

 

Kadınların ilk doğum yaptığı tarihi sigorta girişlerinin 1. günü olarak sayarak, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kadınlara çalışma hayatında, Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanmış olacaktır. Böylece kadınların doğum borçlanması sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.

 

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

 

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNDA

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’ inci maddesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Kadın, ilk doğum yaptığı tarihte otomatik olarak 1 günlük sigortalı sayılır. 18 yaşından önce doğum yapmış olan kadınlar da ise 18 yaş baz alınır. Bu maddenin yayım tarihinden itibaren kuruma yazılı olarak başvuranların sigorta girişleri yapılmış olur. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Türkiye İşçi hakları ve özgürlük Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir