25 Ağustos 2019 Pazar 19:46:12
» Usulsüzlüklerin hesabını hem yargıda hem ahirete soracağız...

Usulsüzlüklerin hesabını hem yargıda hem ahirete soracağız...

"Sayıştay raporlarıyla belirlenen usulsüzlüklerin hesabını hem yargıda hem ahirete soracağız" diyen Gürsel Tekin "Sosyal devlet anlayışını tesis etmek için, bu zalim belediyecilik anlayışına dur demek için elimizden gelen mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğiz. CHP olarak kesinlikle bu davanın peşini bırakmayacağız. Sorumlular yargı önünde hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceğiz." Dedi. usulsüzlük
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Usulsüzlüklerin hesabını hem yargıda hem ahirete soracağız...
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Türkiye - 08 Kasım 2018, Perşembe 10:16:30
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

CHP Sayıştay Raporlarının peşini bırakmıyor.

 

Gürsel Tekin, “Sayıştay raporlarıyla belirlenen usulsüzlüklerin hesabını hem yargıda hem ahirete soracağız” dedi. “Sosyal devlet anlayışını tesis etmek için, bu zalim belediyecilik anlayışına dur demek için elimizden gelen mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğiz. CHP olarak kesinlikle bu davanın peşini bırakmayacağız. Sorumlular yargı önünde hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceğiz." Dedi.

 

Sayıştay raporlarını her gün Meclis gündemine taşıtacağını belirten Tekin, “ 2017 denetim raporları başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AKP'li belediyelerin israf usulsüzlük ve yolsuzluklarını açıkça ortaya koymaktadır. Sadece geçen yıl faturalarını ödeyemedikleri gerekçesiyle İstanbul'da 580 bin evin suyu kesilmiştir.  Vatandaş susuzluktan kıvranırken  “Sayıştay raporlarına göre; belediye yönetimi kendisine yandaş gördüğü şirket, kurum, vakıf ve derneklere indirimli su tarifesi uygulamıştır.” Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Vicdansızlıktır”

 

İstanbulluların her yıl İSKİ’nin hatalı hesaplamalardan kaynaklı % 10-15 arasında daha fazla su faturası ödemeye devam ederken, İSKİ, açma ve kapama bedeli adı altında vatandaşı canından bezdirmeye kararlıdır.

 

İSKİ tarafından her ay suya yapılan zam Sayıştay tarafından hukuka aykırı bulunsa da, beyefendilerin hukuk anlayışı paradan ibaret olduğu için Sayıştay'ın uyarısı onlar için bir anlam ifade etmemiştir.

 

Diğer taraftan kuruma ait kullanılan araç verilerde;

 

Birçok binek ve hafif ticari aracın 100 km’de 60 litre motorinden fazla tüketime sahip olması nasıl açıklanacaktır? Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4-5 litre olduğu düşünüldüğünde bunun hesabını kim verecektir? Dedi

 

Plaka

Model

Yakıt Tipi

Toplam KM

100 Km'deki Tüketim Miktarı(Litre)

34 EP 3796

Ford Tourneo Courier

Motorin

1

42794

34 EJ 796

Renault Clio

Motorin

1.967

63,19

34 J 9023

Fiat Doblo

Motorin

2.122

39,4

34 FN 6680

Ford Tourneo Courier

Motorin

2.227

37,45

34 PT 4149

Fiat Doblo

Motorin

870

34,18

34 FE 0346

Fiat Doblo

Motorin

2.989

33,59

34 PCN 67

Fiat Doblo

Motorin

2.564

27,11

34 PT 5764

Fiat Doblo

Motorin

2.303

24,5

34 FE 1405

Fiat Doblo

Motorin

3.778

23,12

34 JAT 14

Renault Fluence

Motorin

6.207

22,32

34 FE 1158

Fiat Doblo

Motorin

5.886

21,75

34 AR 5220

Renault Clio

Motorin

564

21,68

34 PCV 76

Fiat Doblo

Motorin

4.224

20,46

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

   Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.11.2018

                                                                                                                    

 

                                                                                                                         Gürsel Tekin

                                                                                                                     İstanbul Milletvekili

 

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Sayıştay denetçilerince incelenen ve rapora bağlanan 2017 mali yılı hesaplarına göre;

 

Kurum hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; kurum gelirleri açısından en önemli unsur niteliğinde olan su ve atık su tarifelerinin ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmadığı, gerçek maliyet değerlerinin hesaplamalara yansıtılmadığı, 2016 Yılı Sayıştay Raporunun 1 numaralı bulgusunda da bu hususa detaylı bir şekilde yer verilmesine rağmen, söz konusu hatayı düzeltmeye yönelik Kurumca herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Tarife tespit esasları başlıklı 23 üncü maddesinde su satışı ile kanalizasyon sistemi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması giderleri için ayrı ayrı tarifeler yapılacağı, söz konusu tarifelerde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilemeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve bir kar oranının esas alınacağı hüküm altına alınmış; aynı şekilde İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde de gerçek maliyet değerlerine dayanılarak hesaplama yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Kuruma su satışlarında uygulanacak fiyatlandırmaya esas tarifeleri tespit etme görevi verilmiş, hangi unsurların hesaplamaya dâhil edileceği hangilerinin dâhil edilmeyeceği ayrıntılı bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle fiyatlandırma konusunda Kuruma sınırsız belirleme yetki ve görevi verilmediği açıktır.

 

2016 Yılı Sayıştay Raporunda da Kurumun gerçek maliyet değerlerini kullanmadan tarife tespiti yaptığı; hesaplamaya “ortak olunan şirketlere sermaye aktarımı”, “borç verilmesi”, “sermaye yatırımları için borç ödemesinde bulunulması”, “yedek ödenek” gibi tarife belirlenmesi ile hiçbir ilgisi bulunmayan unsurların dâhil edildiği, kayıp ve kaçak su ayrımı yapılmadığı, bu nedenle hesaplamada kayıp-kaçaklar dolayısıyla tahsil edilemeyen bedellerin de tarife hesabına dâhil edildiği tespit edildiği, ancak yanlış ve mevzuata aykırı şekilde hazırlanan maliyet bedeli sebebiyle bugüne kadar İstanbulluların fazla su faturaları ödediği açıktır. 

 

Kurum tarafından yapılan tarife belirlemelerinde ise gerçek maliyet değerleri kullanılmamış, yıl içerisinde meydana gelen harcamalar dikkate alınmadan bir önceki sene tarife bedelleri ve enflasyon oranları esas alınarak tarife tespitleri yapılmıştır.

 

Kurumun son 5 yıllık bütçe gideri gerçekleşme ortalaması %87.53 olduğu; bir başka deyişle tarife hesabında tahmini hesaplamaların kullanılmasının, son 5 yılda her yıl yaklaşık %10-15 arasında hatalı ve yüksek tutarlar üzerinden hesaplama yapılmasına ve doğru ve öngörülebilir kararlar alınamamasına sebebiyet verdiği dikkate alındığında henüz ne kadar gerçekleşeceği belli olmayan, tahmini nitelikte olan bütçe rakamlarının maliyet hesaplamasında kullanılmasının doğru bir yaklaşım olmadığı tespiti yapılan bulgu da birlikte değerlendirildiğinde mevzuatın emrettiği ve İstanbulluların her yıl % 10-15 arasında daha fazla su faturası ödediği maliyet hesap modelinden ne zaman vazgeçilecektir?

 

 

2- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre tarife tespit edilirken esas alınması gereken bazı unsurların “bakım bedeli” adı altında ayrıca abonelerden tahsil edildiği,

 

2016 Yılı Sayıştay Raporunun 1 numaralı bulgusunda bu hususa detaylı bir şekilde yer verilmesine, su satışı ve atık suların uzaklaştırılması için katlanılan maliyetlerden bir kısmı için “tarife bedeli” bir kısmı için “bakım bedeli” adı altında ayrı ücretler belirlenmesinin mevzuata uygun olmamasına rağmen Kurumca bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamasının sebepleri nelerdir? İstanbullulara bakım bedeli adı altında ayrıca bedel ödettirilmesinin dayanakları nelerdir?

 

3- Kurum tarafından içlerinde amatör spor kulüplerine ait tesis ve lokallerin, dernek ve vakıflara (Kamu yararı olup olmadığına veya vergi muafiyeti tanınıp tanınmadığına bakılmaksızın) ait bina ve merkezler ile belediyeler ve belediye iştiraki olan şirketlere ait tüm hizmet binaları ve tesislerin de bulunduğu birçok kurum, şirket, dernek ve vakfa ait tesislere indirimli su tarifesi belirlendiği tespiti yapılmıştır. Mevzuata aykırı olarak bazı kişi ve kurumlara indirimli veya ücretsiz hizmet sunulması hususunun hatalı olduğu 2016 Yılı Sayıştay Raporunun 2 numaralı bulgusunda belirtilmiş olmasına rağmen Kurum tarafından bu hatanın düzeltilmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı da tespit edilmiştir.

 

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun veya bu Kanun uyarınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararı olmadan herhangi bir kişi veya kuruma indirimli veya ücretsiz hizmet sunulamayacağı açık bir şekilde belirtilmişken, Kurumun bu yanlış ve mevzuata aykırı uygulaması neticesinde yıllık 18 milyon TL zarara uğratıldığı açıklanmasına rağmen bu uygulamaya ve Kurumu zarara uğratmaya devam edilecek midir? Belediye yönetiminin, 4736 sayılı Kanun hükümleri açıkken birçok kurum, şirket, dernek ve vakıflara ait tesislere indirimli su tarifesi uygulayarak Cumhurbaşkanlığı yetkisi kullanmasına izin verilecek midir?

 

İstanbullular yanlış su tarifeleriyle yıllardır fazla su faturası öderken belediye yönetimi bugüne kadar hangi şirket, kurum, vakıf ve derneklere, vb. indirimli su tarifesi uygulamıştır?

 

4- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Sayıştay denetçilerince incelenen ve rapora bağlanan 2017 mali yılı hesaplarında; Sayıştay ilam hükümlerinin uygulanmadığı tespiti yapılmıştır.  

 

Bahsi geçen ilam tutarı olan 1.055.183,38 TL’nin yerine getirilmemesinin sebepleri nelerdir?

 

Hesap mahkemesi Sayıştay ilamlarının ne zaman uygulanacağı düşünülmektedir?

 

Mahkeme kararlarını uygulamayan personelin unvan ve isimleri nelerdir?

 

5- Kurum tarafından kullanılan araçlar ve bu araçlara ilişkin yakıt alımlarının incelenmesi neticesinde;

 

a) Kurum araçlarının kullanımının denetlenmesi amacıyla kurulmuş bir araç takip sistemi bulunmadığı, araçların Kurumun resmi işlerinde kullanılıp kullanılmadığının takip edilemediği, araç yakıt takiplerinin düzgün yapılmadığı,

 

b) Taşıt Müdürlüğünden alınan araç listelerinde bulunmayan araçların Kurumun yakıt ihalesi üzerinden yakıt temin ettiği,

 

c) Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne aykırı olarak bir bankadan lüks araç temin edildiği tespit edilmiştir.

 

Mevzuata aykırı hareket eden personel hakkında bir soruşturma yapılacak mıdır?

 

Kamu kaynağının kötüye kullanımına örnek teşkil eden aşağıdaki tablonun açıklaması yapılacak mıdır?

 

 

 

 

Plaka

Model

Yakıt Tipi

Toplam KM

100 Km'deki Tüketim Miktarı(Litre)

34 EP 3796

Ford Tourneo Courier

Motorin

1

42794

34 EJ 796

Renault Clio

Motorin

1.967

63,19

34 J 9023

Fiat Doblo

Motorin

2.122

39,4

34 FN 6680

Ford Tourneo Courier

Motorin

2.227

37,45

34 PT 4149

Fiat Doblo

Motorin

870

34,18

34 FE 0346

Fiat Doblo

Motorin

2.989

33,59

34 PCN 67

Fiat Doblo

Motorin

2.564

27,11

34 PT 5764

Fiat Doblo

Motorin

2.303

24,5

34 FE 1405

Fiat Doblo

Motorin

3.778

23,12

34 JAT 14

Renault Fluence

Motorin

6.207

22,32

34 FE 1158

Fiat Doblo

Motorin

5.886

21,75

34 AR 5220

Renault Clio

Motorin

564

21,68

34 PCV 76

Fiat Doblo

Motorin

4.224

20,46

 

Kurum’a ait verilerde birçok binek ve hafif ticari aracın 100 km’de 20 litre motorinden fazla tüketime sahip olması nasıl açıklanmaktadır?

 

 

Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4-5 litre olduğu düşünüldüğünde, tabloda bulunan tüketimlerin sebebini açıklamayacak mısınız?

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Savaş Ve İnsan Ve de Yaşam, Ölüm Ekonomisi Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir