19 Temmuz 2019 Cuma 12:05:06
» Susmuyoruz; GÜNE DAİR TESPİTLER VE YORUMLAR

Susmuyoruz; GÜNE DAİR TESPİTLER VE YORUMLAR

Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Susmuyoruz; GÜNE DAİR TESPİTLER VE YORUMLAR
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Siyaset - 10 Mayıs 2019, Cuma 17:33:17
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

GÜNE DAİR TESPİTLER VE YORUMLAR

ABD'nin İstanbul Seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili söylediği NOT EDİYORUZ'un "Türk Devlet Perspektifi"ndeki anlamı..

Yaşanan bir çok gelişmenin dolaylı olarak nasıl bizimle ve seçimlerlimize ilgisi olduğunu anlamak için kısa bir dünya siyaseti turu:

1-Türkiye'ye Türkiye içinden bakarsanız siyasi gerilimlerin olduğu, kısır tartışmalarla günlerin geçtiği, bu nedenle bir arpa boyu yol alamayan bir ülke görürsünüz. Fakat, Türkiye'ye Türkiye'nin dışından baktığınızda jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok önemli bir ülke görürüz.

2-Halbuki Türkiye içinde yaşanan hemen her siyasi gerilim dışarda yaşanan gelişmelirin Türkiye'deki yansıması olarak okunmalıdır. Türkiye'deki siyasilerde yaşanan bu gelişmeleri dışardan bizi izleyenlere karşı "perde önünde oynayan" birer figürandan ibarettir.

3-Bu anlamda, Avrasya Anakarasının merkezini tutan Türk Devleti yaklaşan 3. Dünya Savaşına karşı kendi pozisyonunu alma konusunda farklı stratejiler geliştirmektedir. Türk Devleti elini ağır tutuyormuş gibi görünsede bunun planlı olduğu anlaşılmaktadır.

Dünya bugün "yeni düzen"e geçemeyiş sorunu yaşamaktadır. Şu an yeni düzen öncesi "kaos" döneminden geçiyoruz. Kısa bir tarih turu yapıp günümüzdeki güç dengelerini ve Türk Devleti'nin olası planlarını değerlendirelim.

4-1. Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya Düzenini kuran güç İngiltere idi. İngiltere yeni dünya düzenini kurarken Rus Çarlığı yıkılmış yerine ABD destekli Bolşevik Devrimi'yle Lenin göreve gelmişti. Lenin'den sonra İngiltere Troçki ve Lenin'i ortadan kaldırarak Stalini göreve getirdi.

5-Aynı dönem Almanya'da ise Hitler ismi duyulmaya başlanıyordu. 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasından sonra Dünya Soğuk Savaş dönemine giriyordu. 2. Dünya Savaşı'ından sonra emperyalist gömleğiyle bölgenize gelen ABD İngiltere'nin kurduğu düzeni devam ettiriyordu.

6-Dünyaya hakim olmak isteyen güçler mutlaka bulunduğumuz coğrafyada hakimiyet sağlamalıydı. Osmanlının yıkılışıyla birlikte Avrasya Anakarasının merkezinde hissedilen siyasi otorite eksikliğini ABD Sovyet dengesiyle yürütmüş, denge politikası işlevselliğini sürdürmüştü.

7-ABD Soğuk Savaş döneminde karşıt blok olarak belirlenen Sovyetler Birliği'yle birlikte İngiltere'nin kurduğu düzen üzerinden kendi hegemonyasını "askeri üsler" şeklinde Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya yayıyordu.

8-2. Dünya Savaşı sonrası bölgemizde kurulan İsrail dünyanın merkezini bölgesinin istikrarsızlaşmasına neden oluyordu. Bu istikrarsızlık ABD ve Sovyetlerin hegemonya gücünü genişletmesine neden oluyordu.

9-ABD Sovyet dengesinde ABD'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu'da farklı cepheler açması Sovyetlerin ekonomik dengesini alt üst etmiş bu durum Sovyetlerin çöküşüyle sonlanmıştı. Ve Soğuk Savaş dönemi son buluyordu..

10-Soğuk Savaşın sonlanmasıyla birlikte iki kutuplu yönetilen dünya sistemi ABD'nin 'küreselleşme' iddiasıyla tek kutuplu hale getirilmek istendi. Küreselleşme sürecinde büyük ve küçük ulus devletler çökertilerek devletlerin şehir devletleri olması öngörüldü.

11-Güçsüz ulus devletlerin bu dayatmalara boyun eğerek parçalandığını fakat orta ve güçlü ulus devletlerin 'küreselleşme' dayatmasına karşı direnişe geçerek bölgelerinde "millet imparatorluğu" politikaları uygulayarak bu baskıyı kırdığını gördük.

12-Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Türkiye gibi "Millet İmparatorluğu" politikasını benimseyen ülkeler dünyanın çok kutuplu olmasını sağladı. Çok kutupluluğun var olduğu bir dünya da "imparatorluklar" döneminin isimlendirilmeden vucüt bulduğunu gördük.

13-Batı da Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD; Doğu da Rusya, Çin, Hindistan ve İran şu anki dengeleri oluşturmaktaydı. Batı ve Doğu da ortaya çıkan millet imparatorlukları birbirlerine karşı denge unsuruyken Dünyanın merkezi olan coğrafyamızdaki denge unsurunun kim olacağı hala belli değildi.

14-Kavga bölgemize taşındığında büyük güçlerin farklı-farklı planları olduğunu gördük.
Bu planlarda İsrail, Kudüs Merkezli 'Akdeniz Birliği'ne; ABD Bağdat Merkezli 'Orta Doğu Birleşik Devletleri'ne; İngiltere ise İstanbul merkezli 'Akdeniz Birliği' hayata geçirilmek istenmişti.

15-Bu planlar dahilinde Türkiye'de de faaliyetlerini sürdürmek isteyen hegemon güçler Türk Devlet yönetim idaresini ikiye bölmek istemişler ve Türkiye'de iki kutuplu yönetim oluşturmuşlardı. Türkiye'de uzun zamandır sermaye (İstabul) ve devlet (Ankara) çekişmesi yaşanmaktaydı..

Burada soluklanalım ve bugün bölgemizdeki güç dengelerinin hangi faaliyetleri yürüttüğüne değinip ABD'nin "NOT EDİYORUZ" açıklamasına gelelim...

16-Bugün geldiğimiz aşamada bölgemizde hakimiyet kurmak isteyen ABD, İngiltere, Avrupa ve İsrail'in bazen beraber bazen karşı karşıya gelerek bölgemiz üzerinde üstünlük sağlamak istediğini görüyoruz.

17-21. Yüz yılın Yeni Dünya Düzenini kurmak isteyen ABD'nin 1989'da başattığı küreselleşme süreci 30 yılın sonunda başarısızlıkla sonuçlanması bugünkü düzenin kurucusu olan İngiltere'nin tekrar sahalara dönmesine neden oluyordu.

18-Bu aşamada İngiltere Brexit'le AB'den ayrılıp tekrar yeni düzeni kurmak için kolları sıvıyordu. İngiltere Çin'i yanına alarak "bir kuşak bir yol" projesiyle yeni düzen arayışına giriyordu. Bu plan İsrail ve ABD'nin işine gelmiyordu.

19-ABD eski hakim gücünü kaybetmemek için Rusya'yla anlaşarak Rusya'yı hem Avrupa hemde Çin'e karşı güç dengesi olarak yanında tuttu. ABD Irak'taki tecrübesi nedeniyle kendi askeri gücünü merkezi bölgeye getirmek istemiyor NATO'yu bölgeye sokmaya çalışıyordu.

20-ABD'nin Varşova Paktı'na karşı kurulan NATO'yu kendi askeri gücü gibi kullanması Avrupa'nın tepkisine neden olmuş bu tepki Almanya ve Fransa öncülüğünde "Avrupa Ordusu"nu gündeme getirmişti. Avrupa Ordusunun gündeme gelmesi Ingiltere'yi tedirgin etti.

21-Avrupa Ordusu'nun kuruluyor olması, İngiltere ve ABD öncülüğünde kurulan NATO'nun işlevsiz hale gelecek olması İngiltere'nin Brexit kararını uzatmasına neden oluyordu. Bu aşamada ABD Avrupa ve Asya'ya karşı İsrail ve Arap ülkelerini yanına alarak "Arap Natosu"nu gündeme getirdi.

22-ABD ve İsrail destekli Arap Natosu gerektiğinde başta İran olmak üzre Asya ülkelerine bir set olacak, gerektiğinde ise Avrupa'nın karşısına çıkartılacak güç olacaktı. ABD yine tamda bu aşamada İsrail'i dengelemek için Suriye'de Rusya'yla anlaşmaya vardı.

23-Rusya bölgede ABD'nin truva atı olmayı kabullenmiş fakat kendini garantiye almak için Mısır, İsrail, Türkiye, Almanya ve Balkanlardaki Slav ülkeleriylede yakın ilişkiye girerek hedefi olan "Slav Birliği"ne yönelmeye çalışıyordu.

24-Bu minvalde Almanya ve Fransa ortak siyaset belirleyerek dünyanın merkezi cografyasında güç elde edebilmek için Suriye'deki etkinliklerini kullanıp İran üzerinden ABD'yi sıkıştırmaya çalışıyor ve Çin'le işbirliğine giderek denge oluşturuyordu.

Evet, buraya kadar kimin ne istediği, kimin kimlerle ittifak yaptığı, ittifakın nedenleri umarım anlaşılmıştır. Bundan sonraki yorumlarımız ABD'den gelen "NOT EDİYORUZ"un analizi olacak...

25-Türk Devleti dünya güç dengesinin savaş meydanı olan kendi bölgesini korumak için bugüne kadar hiçbir planını açık etmemiştir, etmemelidir. Türk Devletinin bölgesinde gelişen olaylara karşı hangi denklemleri ortaya koyduğuna gelelim.

26-Türkiye bölgesindeki İsrail planına karşı İngiltere ile diyalog kurarak İsrail'in 'Büyük İsrail' planını bozmak için İstanbul sermayesini İngiltere'nin yanına göndererek İngiltere'nin yanında olmasını sağlamış, İsrail'in karadan kurmak istediği 'büyük israil' planı hayal olmuştur.

27-Türkiye bölgesinde ABD'nin planlarına karşı Rusya, Avrupa ve İran'ı yanına alarak denge sağlamaya çalışmıştır. Türkiye ABD'nin Suriye üzerinden geliştirdiği plana karşı (bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar dahil) Avrupa kozunu kullanmış ABD'nin sonu bitmeyen isteklerini bu sayede geri çevirmiştir.

28-Türkiye Avrupa ile ABD'yi dizginlemeye çalışırken Rusya ve İran'la birlikte olarak Avrupa'yı tehtit için kurulması düşünülen "Arap Natosu"na karşı duvar görevi üstlenebileceğini hissettirmiş, savaştan değil barıştan yana tavır takınmıştır.

29- Konunun anlaşılması için bazı bilgilerin verilmesi gerektiği için "konu" detaylı analizle birlikte elestirilerinize sunulmaktadır. 


Şimdi ABD'nin verdiği mesaja gelelim...

30-ABD'nin bugünkü açıklaması çok ilginç; "not ediyoruz"! ...

Bu açıklamayı ABD'ye ziyarete giden (damat) birinin 'seçimler yenilenmeyecek' sözünü vermesine bağlıyorum. ABD seçimlerin yenilenmemesi halinde Suriye, S400 ve Kıbrıs konusunda adımlar atmaya başlayacaktı.

31-Buraya kadar anlatılanlar, birbiriyle ilintili bunca olay Türkiye'de seçim sürecinin devam etmesi yüzünden beklemektedir. Seçim süreçlerinde devletler dış politikada adım atmazlar. Örnek isteyenler geçen yıl Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafının uygulamalarına göz atabilir...

32-ABD'nin verdiği mesaj açık-açık "bizi oyalamaya ve kandırmaya devam ediyorsunuz ancak unutmayın biz bize karşı çevirdiğiniz bu oyunları not ediyoruz" demektir.

33-ABD'de Trump'la görüşen damat bir yerlere güvenerek mutlaka Trump'a 'seçim tekrarı yok rahat olun, dış politikamız aktifleşecek' mesajı vermiştir. Seçimin tekrarlanması sonucu damatın tepkisiz kalması belkide devletin damata verdiği bir ayardır, o da bu ayarın farkındadır..

Burada yazı bir anlamda dünya siyasetinin özet bir açık yorumudur...

Ve final:
Türk Devleti, mevcudiyetinin yegane temeli olan Ankara ruhunda yönetildiği sürece varlık alanındaki müstesna yerini korumaya devam edecektir...

(.)

DODURGAMAN


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir