12 Aralık 2018 Çarşamba 18:35:05
» Yazarımız Mustafa SOLAK, kendi kitabını anlatıyor... "GAYRİMİLLİ EĞİTİM"

Yazarımız Mustafa SOLAK, kendi kitabını anlatıyor... "GAYRİMİLLİ EĞİTİM"

....
Paylas

 

Büyük tehlikeler büyük fırsatlar sunar. Müfredatlar bu eğitim-öğretim yılında sadece 1., 5., 9. sınıflarda uygulanacak. Dolayısıyla diğer sınıfların ders kitaplarının yazımı için 3 yıllık bir süre var.

 

1) Bu 3 yıllık sürede Cumhuriyet karşıtı ders kitaplarının yazımı önlenebilir veya tehlikeler azaltılabilir.

 

2) Şeriatı tüm boyutlarıyla bilen ve savunanların haricinde toplumumuzun % 95'ini kazanabileceğimiz bir durum ortaya çıkmıştır.  Çünkü erkeğin çok eşli olmasını, "boş ol" denerek hakim önüne çıkmadan erkeğin karısını boşamasını, dul kalan kız çocuk sahibi kadının, yeni eşiyle zifaf yaşamadıysa kızını yeni eşinin nikahlayabileceğini, dinden çıkanın öldürülebileceğini, hırsızın el-ayaklarının çapraz kesileceğini neredeyse hiçbir insana anlatamazsınız. Şeriatçı bile bunları kabul etmez. Bu kadar kadın onuruna, insanın yaşama hakkına müdahale eden ifadeler sindirilmez. "Ama dinde varmış" diye yanıt verecek olanlara "peki sen normal görüyor musun" diye sorduğumuzda büyük çoğunlukla "hayır" yanıtı alacağız. Kendi safımıza çekemesek de tarafsızlaştıracağız.

 

3) Emperyalizme karşı "millet olarak varlığımızı sürdürme", "huzur ve birlik içinde yaşama", amaçları üzerinden milletimiz ikna edilebilir.

 

4) "Kişisel (münferit)" diye sunulan konuları ders kitaplarına dayandırarak milyonlarca öğrencinin IŞİD yöntemleriyle yetiştirildiğini ve bunun resmi olduğunu anlatabileceğiz. Örneğin "boş ol" sözüyle karısını boşayan adamın, 2 kadınla evlenmek isteyenin, şortlu kadına saldırının hiç de kişisel mesele olmadığını, ders kitaplarındaki ifadelerin buna yol verdiğini daha rahat anlatacağız.

 

 

Laik Cumhuriyet'i kararlıkla savunanlara karşısında yer aldığı konumdan uzaklaştıracağız. Bu bakımdan müfredatlar iktidara yürümenin fırsatıdır.

 

Çeşitli toplumsal kesimlere ve bu kesimin örgütlerine kendi hassasiyetleri üzerinden ikna edebileceğimiz durum ortaya çıktı.

 

Atatürk'ün kaldırılmaya, kadının emeğinin, cinselliğinin sömürülmeye çalışıldığını, cihad kavramının nefisle mücadele ve vatan savunması olarak yansıtılmadığı, insanlık onuruna, millet egemenliğine, laikliğe aykırı eğitim sistemine karşı mücadeleyi büyütmek için önümüzdeki hafta raflardaki yerini alacak kitabımı değerlendirmenize sunuyorum. Mücadelenizde ben de her zaman katkı sunarım.

 

 

 

GAYRİMİLLİ EĞİTİM

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

KISALTMALAR                                                                                       IV

 

 

SUNUŞ      

 

                                                                                                    1

            ÖNSÖZ

             

 

 

 1. I.                   BÖLÜM

 

GAYRI MİLLİ EĞİTİM ANLAYIŞI

 

 

 1. Eğitim amacı ve ideolojik boyutu
 2. Atatürk döneminde eğitim
 3. Atatürk’ten bugüne eğitimde ideolojik dönüşüm

a)      “Komünizm tehdidi” bahanesiyle eğitimin dinselleştirilmesi

b)      Eğitimin özerk bölgelere bırakılması ve anadilde eğitim talebi

c)      Kimlikçilik

d)      Paralı ve özelleştirmeci eğitim

e)      Karma eğitim karşıtlığı

 

 1. AKP’nin Eğitim Anlayışı
  1. Eğitim anlayışının ideolojisi
  2. Öne Çıkarılan Okul: İmam Hatip
  3. Proje Okulları ve yeni imam hatip türleri
  4. AKP Döneminde Milli Eğitim Şuraları
  5. Değerler Eğitimi
  6. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 

 

II. BÖLÜM

EĞİTİMCİYİ KÖLELEŞTİRME, DİYANET VE CEMAATLER

 

 1. Öğretmeni biat ettirme ve bilimden uzaklaştırma çabaları
  1. Özlük haklarında gerileme, güvencesizleştirme ve biat
  2. Öğretmen Strateji Belgesi: Modern kölelik
  3. Öğretmen seminerleri ve model öğretmen olarak Nurettin Topçu
  4. Üniversitelerde Bilim Düşmanlığı
  5. Diyanet, cemaat, tarikatların eğitimdeki rolü
   1. Diyanet’in 2017-2021 stratejik raporu

b. MEB’in diyanet, cemaat, tarikatlarla protokolleri

    1. Diyanet ile protokoller

    2. TÜRGEV ile protokoller

    3. ENSAR ile protokoller

 

III. BÖLÜM

                                        YENİ MÜFREDAT

 

 1. Müfredat hazırlıkları
  1. 2016 Ortaöğretim tarih dersleri öğretim programı
  2. Eğitim Bir Sen’in cumhuriyet yıkıcısı müfredat raporu
  3. YeniMüfredat taslağı

1. Padişahın Emperyalizm İşbirlikçiliği Gizleniyor

2. Devrim İnkâr Ediliyor

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adı Yok

4. Atatürk Hedefe Konuyor

5. Bilim Yerine İlim

6. Evrim Çıkarıldı, Cihat Girdi

7. Makyavelizm Ekonomik Yaklaşımmış!

8. Laiklik İnanç Problemiymiş!

9. Farklı Din Yorumları Dindışı Sayılabilecek

2. Yeni Müfredatın Felsefesi

 

 1. Yeni Müfredatın felsefesi
  1. Üretim Ekonomisi ve Başkanlık Sistemi
  2. Felsefî Temeli: Yapılandırmacılık
  3. Yeni Müfredatın içeriği
   1. Milli egemenlik ve milli devlet karşıtlığı
   2. Müfredatta Atatürk ve ilkeleri
    1. Atatürk ilkeleri çıkarıldı
    2. Atatürk ve dönemi hedef alınıyor
    3. Atatürk’e “darbeci” iması
    4. 1. ve 2. Meşrutiyet’in ilanı “darbe” imiş!
    5. Tek adamyönetimi tasarlanıyor
    6. Halifelik arzulanıyor
    7. Musul Sorunu’nda Türk tezi savunulacak mı?
    8. Laiklik ahlaki yozlaşma sebebiymiş!
    9. İnsanlık onuruna ve Ceza Hukukuna karşıtlık
     1. “Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz: Şefkat” ilkesi”
     2. İslam ceza hukuku: Had, kısas, diyet ve tazir
     3. “Hüre hür, köleye köle, kadına kadın” öldürülecek
     4. “Saldırıya denk bir saldırı yapın”
    10. Kadın karşıtlığı
     1. Kadın kocasına itaatkâr olacak
     2. Koca, çobana benzetiliyor
     3. Ateist, müşrik, mürted ve ehli kitapla yapılan evlilikler yasak
     4. Erkek kıza denk değilse kızın velisi evliliği feshettirebilir
     5. Süt bankasından süt almak “haram”
     6. Kadın Hanefi değilse ayaklarını da gösteremezmiş
     7. Erkeğe çok eşli olma hakkı
     8. Kocaya “boş ol” sözüyle boşama hakkı
     9. Anneleri ile zifafa girilmeyen üvey kızlarla evlenilebilir
     10. Miras payı ayete göre belirlenecek
     11. Mecelle’nin yasalaştırılması arzulanıyor
     12. Kıyamet alameti olarak kadın!

                        ı. Alevilik ve Caferilik ile ilgili kısımlar

                              1. Alevilik mezhep değil “kültür”, “yorum”

                              2. Muharrem orucu Aleviler için bile “nafile”

                         i.  “Temel ibadet” olarak Cihad

                               1. Vatan savunmasından cihad uğruna savaşa: Gaza ve fetih

                              2. Ganimetin paylaştırılması

                             3. Savaşmaksızın mal edinme yolları: Cizye, haraç ve fey

                             4. Harac, cizye ve öşür modern vergiciliği hiçe saymaktır

                               5. Savaş esirleri “ganimetin parçası”

                          j. Mürted’in durumu

                                1. Mürted’in ile savaşılacak

                                2. Gayri müslimlerin dinî kıyafetlerini giyen mürted sayılacak

 3. Mürtede selam verilmez, mürtedin kestiği yenilmez

 4. Mürtedin can ve mal güvenliğine kast edilebilecek

 5. Müslüman öldürmenin kılıfı

k.  İslami ekonomi ve helal gıda düzenlemesi

 1. Müfredatta emperyalizm
  1. AB, ABD için “emperyalizm”  vurgusu
  2. ABD’nin terör örgütleriyle ilişkisi eleştiriliyor
  3. “AB aday üyeliğinden vazgeçme” iması
  4. Ermeni meselesinde emperyalizm etkisi
  5. Haziran Ayaklanması iç ve dış güçlerin bir oyunuymuş!
   1. İsmet İnönü çıkarıldı

IV. BÖLÜM

EĞİTİM VE TOPLUMSAL MÜCADELE

 

 1. Sendikaların Yaklaşımı
 2. Atatürk ve Emek Mücadelesi
  1.  Milli devletin savunulması sınıf mücadelesi gereğidir
  2. Emperyalizm çağı ve Milliyetçilik
  3. Sınıf mücadelesinin mücadelesi açısından Atatürk

                          3. İdeolojik olmayalım mı?

                         4. Çözüm: Toplumsal mücadeleyi büyütmek

 

SONUÇ EKLER DİZİN

 

Başarılar dilerim.

 

Tarihçi

 

Mustafa SOLAK

 

0506 9263470

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Din Yolu İle Sömürülen Eğitim Düzeni Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir