11 Aralık 2017 Pazartesi 12:13:05
» ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBAR ve GÜVEN KAYBEDİYOR!

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBAR ve GÜVEN KAYBEDİYOR!

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBAR ve GÜVEN KAYBEDİYOR!
http://halkgonulluleri.com/halk-tv-seti.asp
Eğitim - 24 Kasım 2017, Cuma 13:54:38
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM):

 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBAR ve GÜVEN KAYBEDİYOR!

 

DESAM, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam politikalarını değerlendirdi. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yoksul ve dar gelirli aile çocuklarının üniversitelerdeki öğretmenlik programlarını tercih ettiğini belirten DESAM raporuna göre; “Türkiye’nin bilim ve teknolojide, sanat, kültür, spor ve edebiyatta, bölgesel ve küresel siyasette en muasır ülke olabilmesi için yeterli değil, iyi değil, çok iyi öğretmen yetiştirmesi gerekiyor. Çağdaş dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meslek grupları içinde en çok öğretmenlere toplumun gelişmesi ve dönüşmesinde etkin roller vermek gerekiyor” denildi.

 

ÖĞRETMENLERE EN ETKİN ROLLER VERİLMELİ

 

Sosyokültürel ve sosyoekonomik anlamda da en nitelikli ve başarılı gençlerin öğretmenlik programlarını tercih eder hale gelmesini sağlamak için Türkiye’nin öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarını geliştirmek ve pekiştirmek gibi bir mecburiyeti bulunduğunu kaydeden DESAM raporuna göre; Aksi halde Türkiye’nin çağdaş dünya ailesinin onurlu ve güçlü bir üyesi olamayacağı, kaydedildi.

 

EĞİTİMDE GERİ DÖNÜT SORUNU

 

Türkiye’de öğretmenlerin ne ürettiği, neyi ne kadar ve nasıl öğrettiğini ölçüp değerlendiren nesnel ve etkin bir sisteme ihtiyaç bulunduğunu söyleyen DESAM raporunda şu hususlara değinildi;

 

Halkımız kaliteli eğitim istiyor. Halkımız parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli ve fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim istiyor. Vatandaşın bu ciddi eğitim talebini pozitif bir fırsat olarak görmeliyiz.

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YOKSULLUĞUN GÖLGESİNDE KUTLANIYOR

 

Küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de de olduğu gibi hemen her ülkede izlenmeye başlayan neo-liberal ekonomik politikalar nedeniyle öğretmenlerin ciddi maddi sıkıntılar çektiğine tanık oluyoruz. Dünyada yaşanan sistemik değişim, teknolojik, sosyal ve siyasal gelişmelere bağlı olarak öğretmenlik mesleğinin önem ve itibar kaybına uğradığını görüyoruz. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoğunluklu olmak üzere Türkiye’de de öğretmenlerimiz ‘Öğretmenler Günü’nü yoksulluğun, eşitsizlikçi ve adaletsizlikçi politikaların gölgesinde kutlamaktadır.

 

ÖĞRETMETMENLER EK İŞ YAPMAYA MAHKUM EDİLMEMELİ!

 

Türkiye’de öğretmenlerin eline “yoksulluk sınırında” bir ücret geçtiğini, öğretmenlerin büyük bölümünün geçimlerini ikinci, üçüncü işlerle sağlamaya çalıştıklarını, işportacılık, taksicilik, garsonluk gibi işlerin öğretmenlerin yaptığı ek işler açısından artık olağan görüldüğünü ve izlenen ücret politikaları nedeniyle öğretmenlerin giderek fakirleşmeye başladıklarını, öğretmenlerin ekonomik, mesleki, özlük ve demokratik sorunlar altında ezildiğini ve mesleğine küstürüldüğünü görüyor ve her geçen gün artan sorunlarla boğuştuklarına şahit oluyoruz.

 

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ EĞİTİM BAKANINA ÇAĞRI!

 

Bölgesine rol model olmak isteyen ve küresel oyuncu segmentine çıkmayı arzulayan Türkiye’nin öğretmen yetiştirme politikası ve öğretmenlerin mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik hakları ile çalışma hayatı memnuniyeti hususlarında da örnek ülke konumunda olması gerekiyor. Hükümetin öğretmenlik mesleğini onurlandırmalarını ve başta ücret ve özlük politikaları olmak üzere öğretmenliği tekrar seçkin bir meslek haline getirmelerini bekliyoruz.

 

ÖĞRETMENLER OLMADAN ASLA!

 

Öğretmenlerin sorun ve taleplerinin sadece ücret merkezli düşünülmemesi gerektiğine inanıyor ayrıca; Avrupa da siyaset hakkı verilmeyen öğretmenlerin yalnızca Türk Öğretmenleri olduğu, Türk öğretmenlerinin kamuda en düşük ücret alan memurlar olduğu gerçeği, biran önce tarihin tozlu sayfalarında yer almalıdır. Eğitimde yapılan reformlar ve projelerin başarılı bir şekilde hayata geçmesi için nitelikli, birikimli ve donanımlı sağlam bir öğretmenlik ruhu oluşturulması, kararlara katılan, motivasyonu yüksek, meslek kimliğine rengini verebilen eğitim ordusuna sahip olmak adına; eğitim sisteminin ana sorunları çözüme kavuşturmalı, tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük durumu iyileştirilmeli ve böylece tüm eğitim bileşenlerinin mazeret üretmesinin önü kesilmelidir. Kaldı ki derinleşme ve yaygınlaşma vizyonunu önüne koymuş Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu camia eğitim çalışanlarıdır.

 

24 KASIM VAATLERİ YERİNE GETİRİLMİYOR…

 

Öğretmenler Günü’nün Türkiye’de ve daha birçok ülkede acıma, merhamet, vicdan rahatlama ve vaatlerle dolu bir gün olarak geçiştirildiğini biliyoruz. Bu itibarla; 18. Milli Eğitim Şurasında, tüm öğretmenlere her 24 Kasım öğretmenler gününde bir maaş tutarında ikramiye verilmesi yönünde oy çokluğuyla kabul edilerek şura kararı haline gelen kararın hayata geçmesi gerekmektedir. Öğretmenlerimizin ikramiyelerinin 24 Kasımda kutlanacak olan ‘Öğretmenler Günü’ne yetiştirilmesi elzemdir. Ayrıca eğitim kurumlarında yemek yemeyen eğitim çalışanlarına günlük 10 TL yemek yardımı yapılması, servis hizmeti bulunmayan kurumlarda çalışan eğitimcilere günlük 10 TL ulaşım yardımı yapılması ve özellikle süreğen hastalığı ve rutin rahatsızlığı bulunan öğretmenlerin bütçesini zorlayan muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı uygulamalarının da kaldırılması çok doğru bir adım olacaktır.

 

ÖĞRETMENLİK ONURU!...

 

Öğretmenler için başta insanca yaşayacak ücret talebi olmak üzere, ek ödemelerin tamamın temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını, vergi dilimi uygulamasının sabitlenerek, ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmesi öğretmenlerin ortak talep ve beklentisidir. Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, her dönem başında ve bütün eğitim ve bilim çalışanlarının yararlanması sağlanmalıdır. Okullarımızda çalışan hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Öğretmenlerin grevli toplusözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, İLO standardında gerçek bir toplusözleşme yasası yapılmalıdır.

 

REFORMLARDA OBJEKTİF VE EŞİTLİKÇİ KRİTERLER OLMAZSA OLMAZIMIZDIR!

 

Ekonomik ve sosyal konumu itibariyle öğretmenlik mesleğinin değerinin yükseltilmesi gerekiyor. Öğretmenlik programlarını seçen öğrencilere yüksek burslar verilmelidir. Buna karşın öğretmenliğe girişte TUS ayarında oldukça nitelikli, objektif ve zorlu bir sınavla eleme yapılması şarttır. Bu tür bir sınav hem öğretmen kalitesini hem de öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracaktır. Ayrıca Fen – Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin birleştirilmesi gerekiyor. Böylece hâlihazırda öğretmen olabilen Fen – Edebiyat Fakültesi mezunlarının eğitim dallarındaki yetersizlikleri sona erecek, pedagojik olarak daha yetkin hale geleceklerdir. Öğretmen adaylarının yüksek bir öğretmenlik ruhuna, yabancı dil, bilgisayar, pedagojik ve bilimsel anlamda tam bir donanıma sahip olabilmesi için liseden itibaren eğitime mümkünse yatılı öğretmen liselerine geçilmesini öneriyoruz. Bu yolla Türkiye’nin zeki, çalışkan, başarılı öğrencilerinin öğretmen olması sağlanacak ülkemiz eğitim sistemine en etkili bir reformla kalite kazandırılmış olacaktır.

 

EN ZEKİ VE BAŞARILI GENÇLER ÖĞRETMENLİĞİ TERCİH ETMELİ

 

Türkiye`nin öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları gelecekteki 25 yılımızı belirleyeceği unutulmamalıdır. Türkiye’nin Öğretmen Strateji belgesinin amacı piyasa ihtiyaçlarına, sermaye şartlarına uygun öğretmen politikaları belirlemek değil halkçı, aydınlanmacı, milli ve derinlikli özgün bir hedef belirlenip bu şekilde ortaya konulması gerekir. Öğretmenliğe atamada ve görevde yükselmede kesinlikle nesnel ölçütler uygulanmalı, öğretmenlerin ücretleri ve mesleki özerkliği iyileştirilmeli, demokratik bir okul iklimi oluşturulmalıdır.

 

PİYASANIN DEĞİL HALKIN İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINMALI

 

Bugün öğretmen yetiştiren kurumların en önemli sorunlarından biri akademik özgürlük, ayrımcılık ve öğretim elemanlarının artan ders yükü ve araştırmalara yeterince zaman ayıramamasıdır. Öğretmenlere dönük KPSS sınavı, yeterlik temelli olarak yeniden yapılandırılmalı, her öğretmen adayının kendi alanına yönelik olmalı ve çoklu değerlendirmeyi temel almalıdır. Ayrıca Türkiye’nin 25 yıllık vizyona sahip kapsamlı ve uzun vadeli öğretmen istihdamı, ihtiyaç düzenlemesi ve planlaması yaparak işsiz öğretmenlerin istihdamını sağlamak gibi bir mecburiyeti vardır.

 

EĞİTİMDE EŞİTLİK, ADALET VE ŞEFFAFLIK TALEBİMİZ

 

Bu arada; öğretmenleri nitelikleştirmeli ve özgürleştirmeliyiz. Öğretmenlerin her boyutta nitelik kazanması, ekonomisinin çok yönlü gelişmesi, sistemdeki eşitsizlikleri aşan şeffaf bir tayin-terfi alanının oluşturulması, performansa dayalı objektif fırsatların yaratılması, toplumun öğretmenleri başlı başına bir değer ve kişilik olarak benimsemesi gerekiyor.

 

Bu anlamda, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya, temelsiz bir şekilde yargılamaya dönük tutum ve söylemleriyle temayüz etmiş kişileri biz DESAM olarak en etkili şekilde bizzat ikaz etmeye devam edeceğiz. Bunu tüm eğitim paydaşları için ve gerçek anlamda eşitlikçi, kaliteli, bilimsel ve çağdaş, demokratik bir eğitim sistemi için yapacağız.

 

PARASIZ EĞİTİM VE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DÖNÜK ADIMLARI DESTEKLİYORUZ

 

Son olarak; velilerimiz için ciddi bir mali külfet haline gelen ve yıllık 2 milyar TL'lik bir sektör oluşturan yaprak test konusunda önemli adımlar atan MEB’in yaprak testleri ücretsiz olarak öğrencilere dağıtacak olması yıllardır savunduğumuz ‘Parasız Eğitim’ vurgulu söylemlerimizin hayat bulması adına oldukça sevindiricidir. İlk etapta TEOG muadiline hazırlık olarak sunulan yaprak testlerin zamanla YGS ve LYS sınavları için de verilmesini bekliyor, okullardaki ücretsiz takviye kurslarla birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin bir nebze daha güçlenmesini umuyoruz.

 

DESAM olarak, yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bütün öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü`nü kutluyoruz.

 

 


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Din Yolu İle Sömürülen Eğitim Düzeni Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir